HIV+ lapsed

ELF_HIV_logo_raamiga

HIV-positiivsete laste toetusfond on kingitus Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks. Diagnoosile vaatamata peab iga laps Eestis tundma end ühiskonna täisväärtusliku liikmena.

Фонд поддержки ВИЧ-положительных детей – это подарок к 100-летию Эстонской Республики. Каждый ребенок в Эстонии, невзирая на диагноз, должен чувствовать себя полноценным членом общества.

Meie eesmärgist saad lugeda siin

Perede lugudest räägime siin

Toetamisest