Perekond ja lahutus

Järjest pingelisemaks muutuv tööelu jätab vähem aega ja tähelepanu lastele ja elukaaslasele. Läbiarutamata soovid ja tähelepanuta jäänud vajadused võivad juhtida meid elu ühte raskemasse kriisi – lahutusse.

Lahutus ei puuduta ainult meest ja naist, see muudab harjumuspärast eluviisi ka lastel, isegi lähisugulastel ja sõpradel. Vanemate oskusliku toeta on lastel raske lahutusega toime tulla.

Laps ootab lahutavatelt vanematelt täiskasvanulikku käitumist ja tema tunnete mõistmist. Lahutusaegne ja lahutusjärgne elu vanematega on teistsugune kui kooselu ajal.  Teada on see, et vanem peab eelkõige rahu iseendas leidma ja siis läheb endise partneri ja lastega kõik paremini. Arukas toimimine lahutuses aitab last ja täiskasvanut.

Eesti Lastefond lähtub oma töös ÜRO Lapse õiguste konventsiooni põhimõtetest. Aitame vanematel märgata lapse vajadusi lahutusprotsessis. Meie kodulehelt leiad lahutuse kohta järgmist informatsiooni: lahutusega toimetulekindividuaalne nõustaminetasuta nõuandetund ja lugemismaterjali.