Harku ATH tugirühm

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomitega laps nõuab teda ümbritsevatelt täiskasvanutelt väga palju tähelepanu ja energiat, aga ka rahulikku ja järjekindlat käitumist. Seda nii lasteaias, koolis kui kodus. Veel parem, kui kodu ja lasteaed/kool koostööd teevad, et ATH last toetada – ühtsed nõudmised aitavad last. Parim koht kogemuste vahetamiseks on tugirühm, sest kord kuus kokku saada teiste vanemate ja õpetajatega annab kogemusi ja kindlust. Kindlust, et Te ei ole ebaõnnestunud lapsevanem, vaid Teil on puudunud oskused ja teadmised, mida lapsega toimetulekuks on vaja.

ATH tugirühm annab võimaluse kohtuda inimestel, kellel on ATH diagnoosi või selle tunnustega laps kodus, koolis või lasteaias. Rühmas pakutakse nõu ja tuge eelkõige kuulamise ja mõistmisega, räägitakse enda kogemustest ning leitakse koos lahendusi erinevatele muredele. ATH tugirühm on alati avatud uutele liikmetele ja grupis võib osaleda nii kaua kui selleks vajadust nähtakse. Grupi suurus on keskmiselt 5-12 inimest.

Tugirühmas osalemine on eelregistreerimiseta, rühm kohtub üks kord kuus. Tugirühmaga võib ühineda millal soovite ja seal osaleda terve aasta ja kauem ning see on tasuta.Tugirühm on mõeldud lapsevanematele ja teistele pereliikmetele, õpetajatele/kasvatajatele, kes igapäevaselt tegelevad ATH lapsega.

Tugirühm – see on vajadusel temaatiline miniloeng, arutelu, toetus, mõistmine ja hetkeprobleemide lahendamine. Täiskasvanute teadmised ja parem meeleolu tagavad ATH lapsele vajaliku toetuse ja toimetuleku.

 

Toimumisajad 2018:

11.01.2018 kell 18:00
08.02.2018 kell 18:00
08.03.2018 kell 18:00
12.04.2018 kell 18:00
10.05.2018 kell 18:00

 

Rühm kohtub üks kord kuus, neljapäeviti, kell 18.00- 19.30 

Kohtumised toimuvad Muraste kogukonnakeskuses, aadressil Lee tee 9, Harku vald, Harjumaa.

 

Teemad:

1) teemat käsitleb spetsialist väljastpoolt psühhiaater, loeng ATH-st

  •  Rehabilitatsiooniplaan- mida see annab? Seadusest tulenevad võimalused ja teenused ATH lapsele
  •  Toitumine ja selle mõjud lapse käitumisele

2) Teemad, mis aasta jooksul tulevad tugirühmas käsitlemisele ja vastavalt grupis kerkinud vajadustele võivad ka muutuda

  • Vanemate toetamine- kuidas tulla toime stressi ja pingetega, mida ATH lapse vanemaks olemine kaasa toob?
  • Laps-vanem omavaheline suhe, kuidas seda toetada, et see oleks terve?
  • Kuidas leevendada ATH lapse aktiivsust, agressiivsust?
  • Karistused ja ATH laps?
  • Sotsiaalsete oskuste õpetamine ja kinnistamine
  • Argirutiin ärkamisest magamaminekuni

ATH tugirühma juhid

Marge Vainre- psühholoog ja pereterapeut, Gordoni perekooli koolitaja.marge.vainre@gmail.com

Õnne Aas-Udam- psühholoogiline nõustaja, loovterapeut, Gordoni perekooli koolitaja. onneaas.udam@gmail.com