Valga ATH tugirühm -UUS

Kui Teile tundub, et lapsel on aktiivsus- ja tähelepanuhäire  tunnused või on diagnoositud ATH, siis toetuse, mõistmise ja teadmiste saamiseks on võimalus ühineda ATH tugirühmaga, kus üks kord kuus kohtuvad lapsevanemad, kelle lapsel samasugused probleemid.

ATH sümptomitega laps peab saama täiskasvanutelt mõistmist, abi ja toetust. Sageli lapsed seda ei saa, sest täiskasvanutel puuduvad vastavad teadmised ja oskused, sageli ei jätku energiat, et kõigega toime tulla.

Kohtumised 2018 aastal:

06.02. Energilisus ja tundlikkus ATH lapsel. Kuidas enda tunnetega lapsevanema või õpetajana toime tulla?

06.03. ATH lapse kaotusvalu – kuidas üle saada?

10.04. Vastutuse andmine ATH lapsele 

08.05. Rehabilitatsiooniplaan – mida see annab ATH lapsele? Seadusest tulenevad võimalused ja teenused

05.06. Sotsiaalsete oskuste õpetamine ATH lapsele


Kohtumised 2017 aastal:

14.03. – ATH ja selle olemus. Aktiivsushäire, tähelepanuhäire või kombinatsioon mõlemast?

11.04. – Argipäeva rutiin kodus ja koolis.

09.05. – ATH ja toit.

13.06. – ATH lapse puhke- ja vabaaeg (sh koolivaheaeg, trennid, hobid jms).

12.09. – ATH lapse suhtlusringkond. Kuidas seletada lapse olemust teistele?

10.10. – ATH lapse õppimine. Kodutööde tegemine.

14.11. – Koostöö kooli ja kodu vahel.

12.12. – ATH lapse kiitmine (tunnustamine) vs karistamine (juhendamine).

Kohtumised toimuvad: Valga Põhikoolis algusega kell 18.00, lõpuga kell 19.30

Grupijuhid: Sirle Veider sirle@valgapk.edu.ee; Merly Tootmaa merly@valgapk.edu.ee