Põlva ATH tugirühm

Eesti Lastefondi Põlva tugirühm aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) laste vanematele ja õpetajatele

ATH tugirühm annab võimaluse kohtuda inimestel, kellel on ATH sümptomitega laps kodus, koolis või lasteaias. Rühmas pakutakse nõu ja tuge eelkõige kuulamise ja mõistmisega, räägitakse  enda kogemustest ning leitakse koos lahendusi erinevatele muredele.

ATH tugirühm on alati avatud uutele liikmetele ja grupis võib osaleda nii kaua, kui selleks on vajadust.  Tugirühmas osalemine on tasuta ning eelneva registreerimiseta.Põlva tugirühma sihtgrupp on lasteaia- ja algkooliealiste laste vanemad ning õpetajad.

2018 aasta tugirühmad:

3. jaanuar: ATH lapse toit. Käitumine söögilauas.
7. veebruar: ATH lapse suhtlusringkond ja lähedased sõbrad. Kuidas aidata kaotusvalu puhul?
7. märts: Vanemate toetamine – kuidas tulla toime  stressi ja pingetega, mida ATH lapse vanemaks olemine kaasa  toob.
4.aprill: Koostöö ATH last toetavate huvigruppide vahel. Vanavanemate toetus.
2.mai: ATH lapse puhkuse ja vaba aja planeerimine.

Kokkusaamised kestavad 1,5 -2 tundi ning  toimuvad: Põlvamaa Rajaleidja Keskuses, Metsa 1, Põlva linnas. Kõik kohtumised algavad 17:00.

Tugirühma juhid Karin Simso (tel 5536758) ja Heli Leet (tel 5040576).