Põlva ATH tugirühm

Eesti Lastefondi Põlva tugirühm aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) laste vanematele ja õpetajatele

ATH tugirühm annab võimaluse kohtuda inimestel, kellel on ATH sümptomitega laps kodus, koolis või lasteaias. Rühmas pakutakse nõu ja tuge eelkõige kuulamise ja mõistmisega, räägitakse  enda kogemustest ning leitakse koos lahendusi erinevatele muredele.

ATH tugirühm on alati avatud uutele liikmetele ja grupis võib osaleda nii kaua, kui selleks on vajadust.  Tugirühmas osalemine on tasuta ning eelneva registreerimiseta.Põlva tugirühma sihtgrupp on lasteaia- ja algkooliealiste laste vanemad ning õpetajad.

2017 tugirühmad:
1. veebruar: ATH lapse impulsiivsus ja agressiivsus
1. märts: ATH lapse kaotusvalu. Kuidas sellest üle saada?
5. aprill: Koostöö ATH last toetavate huvigruppide vahel
3. mai: ATH lapse puhkuse ja vaba aja planeerimine

Kokkusaamised kestavad 1,5 -2 tundi ning  toimuvad: Põlvamaa Rajaleidja Keskuses, Metsa 1, Põlva linnas. Kõik kohtumised algavad 17:00.

Tugirühma juhid Karin Simso (tel 5536758) ja Heli Leet (tel 5040576).