Rakvere ATH tugirühm

Lääne-Virumaa ATH tugirühm annab võimaluse kohtuda inimestel, kellel on ATH sümptomitega laps kodus, koolis või lasteaias. Rühmas pakutakse nõu ja tuge eelkõige kuulamise ja mõistmisega, räägitakse enda kogemustest ning leitakse koos lahendusi erinevatele muredele. ATH tugirühm on alati avatud uutele liikmetele ja osaleda võib seni kuni selleks on vajadus. Tugirühmas osalemine on tasuta ning eelneva registreerimiseta. Lääne-Virumaa tugirühma sihtgrupp on lasteaia- ja kooliealiste laste vanemad ja õpetajad.

Tugirühma kohtumised toimuvad iga kuu esimesel neljapäeval kell 17.30-19.00. Osalemine tasuta.

Meie ei ole ette määranud kohtumiste teemasid. Oleme lähtunud põhimõttest, et ATH lapsevanemate  tugigrupp on just  nimelt  kogemuste  vahetamisel  põhineva  toe  saamiseks.  On  lood, õnnestumised, ebaõnnestumised – neid  jagatakse  grupiga  ja  grupp  peegeldab, rikastutakse vastastikku. 

 

ATH tugirühma toimumise kuupäevad 2017 esimesel poolaastal: 05.01, 02.02, 02.03, 06.04, 04.05.

05.jaanuar 2017– ATH lapse toetamise võimalustest loodusravi ja -teraapiate võtmes.

Toimumiskoht: Rakvere Biore Tervisestuudio, Laada 5, Rakvere. 

Tugirühma juhivad Maarika Kongi (info: maarika.kongi@rajaleidja.ee; tel: 5885 3622) ja Annika Pärnamägi (info: annika.parnamagi@rajaleidja.ee; tel: 5885 3625) ja Heli Arge (info: argeheli@gmail.com; tel: 53425455). 

http://www.rajaleidja.ee/laanevirumaa/

Kohtumiseni!