ATH lugemist

 • Katse õnnestus. Tallinn saadab õpetajaabid ka teistesse koolidesse.Lakson, P. Eesti Päevaleht 05.01.2012. www.epl.ee/news/eesti/katse-onnestus-tallinn-saadab-opetajaabid-ka-teistesse-koolidesse.d
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste ja noorte abistamine õppetöös. Steer, J., Horstman, K. 2011
 • Kuidas meie lastest kasvavad väikesed türannid? Winterhoff, M. 2010
 • Iga laps tuleb oma õnnega, Nõmme, A. 2009
 •  Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste liigutuslik areng 4.-6. eluaastal. Magistritöö füsioteraapia erialal. Rüütel, E. 2008
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) sümptomitega põhikooliõpilased: vanemate kodused toimetulekumeetodid Eesti Lastefondi tugirühmade näitel. Magistritöö. Elstrok, T. 2007
 • Vahetund kui sotsiaalse kompetentsuse õppimise aeg Põlula põhikoolis. Lõputöö. Vaher, R. 2007
 • Üksikvanem hüperaktiivse lapse vanemana: probleemid ja abivajadus. Magistritöö. Viik, A. 2007
 • Minu armas Hüpi. Lina, M. 2007
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäire diagnoosimine eelkooliealistel lastel. Proseminaritöö. Kajaste, K. 2006
 • Hüpi lasteaias, Nõmme, A. 2005
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapsed Haapsalu linna lasteaedades. Kõrvaleriala lõputöö. Tutt, P. 2005
 • Teachers’ knowledge and misconceptions concerning attention deficit/hyperactivity disorder, learning disabilities and childhood depression: a comparative study between Estonia and Norway. Master’s thesis. Õim, A. 2004
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste kognitiivsete võimete struktuur. Magistriprojekt kliinilise psühholoogia erialal. Jakobson, A. 2004
 • Hüperaktiivne laps, Roomeldi, M. jt. Tartu Ülikool, 2003
 •  Arjen eväät, Lillqvist, O., Pilhjerta, A. 2003
 • Agressiivne laps, Penthin, R. 2003
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäire hindamisskaalade õpetaja vormi struktuur ja psühhomeetrilised omadused. Seminaritöö. Kerge, M. 2002
 • AD/HD ja siihen liittyvät liitännäisoireet, Michelsson, K. 2002
 • Kuidas saavutada teismeliste poolehoid nii kodus kui koolis. Walton, F.X. 2001
 • The many faces of attention deficit/hyperactivity disorder, Michelsson, K., Stenman, S. 2001
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäire ja sellega seotud probleemid, Padar, K. ja Vaarmaa, P. diplomitöö. Tallinn 2000
 • Psühhoanalüütiline arengukäsitlus 0-20 eluaastani. Mangs, K., Martell, B. 2000
 • The AD/HD handbook. Munden, A., Arcelus, J. 2000
 • Taking ADD to school. A story about attention deficit disorder. Weiner, E. 1999
 • The ADHD Handbook, Arcelus, J. ja Munden, A. United Kingdom 1999
 • Hüperaktiivne laps (saksa keelest tõlk. A. Sõõro), Neuhaus, C. Berliin 1996/99
 • Learning to slow down and pay attention. A book for kids about ADD. Nadeau, K.G., Dixon, E.B. 1997
 • Understanding Your hyperactive child. The essential guide for parents, Taylor, E. 1997
 • Hyperactive child, Barnes, B., Colquhoun, I. 1997
 • Understanding ADHD, Green, Ch. ja Chee, K. London 1997
 • Häiritud tähelepanu ja aktiivsus, Mehilane, L. Tartu Ülikool 1997, kogumik “Mis on koolilapsel muret?”
 • 1-2-3 Magic, Phelan, Th.W. 1994
 • Kuidas saavutada laste poolehoid? Walton, F.X., Powers, R.L. 1993
 • Agressiivne laps. Kuidas suunata lapse isiksuse arengut. Keltikangas-Järvinen, L. 1992