Viimsi Tugirühm alustab!

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomitega laps nõuab teda ümbritsevatelt täiskasvanutelt väga palju tähelepanu ja energiat, aga ka rahulikku ja järjekindlat käitumist. Seda nii lasteaias, koolis kui kodus. Veel parem, kui kodu ja lasteaed/kool koostööd teevad, et ATH last toetada – ühtsed nõudmised aitavad last. Parim koht kogemuste vahetamiseks on tugirühm, sest kord kuus kokku saada teiste vanemate ja õpetajatega annab kogemusi ja kindlust. Kindlust, et Te ei ole ebaõnnestunud lapsevanem, vaid Teil on puudunud oskused ja teadmised, mida lapsega toimetulekuks on vaja.

Viimsi Tugirühm alustab!
Tulge kuulama

14. oktoober 2014
Kas minu laps on hüpi ( aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps)?

11. november 2014
14. oktoober 2014 Kas minu laps on hüpi ( aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps)?

11. november 2014
ATH lapsele päevakava?!

9. detsember 2014
Kõik on väsinud: laps, vanem, õpetaja-mida teha?

13. jaanuar 2015
Õppimine kodus.

10. veebruar 2015
Agressiivsus.

10. märts 2015
Söömine.

14. aprill 2015
Vennad/õed, vanavanemad.

12. mai 2015
Puhkus ATH lapsega: kas see on võimalik?

Toimumise aeg kell 17.30-19.00
Toimumiskoht: Viimsi Vallavalitsuse peretuba, Nelgi tee 1, apteegipoolne sissepääs.

Tähelepanu! ATH tugirühma teenus on TASUTA ja mõeldud Viimsi valla elanikele või Viimsi valla haridusasutustes käivate laste vanematele.
Tugirühma juhib Mari-Liis Mugra: mari-liis@viimsilasteaiad.ee