Organisatsioon, mis on südamega asja juures

SA Eesti Lastefond asutati 12. veebruaril 1988. a ja on vanim lastekaitsega järjepidevalt tegelev organisatsioon Eestis. Vanima Eesti lastekaitseorganisatsioonina on meil pikk ja asjalik ajalugu, millega saate tutvuda siin.

Meil on kolm peamist teemat, millega tegeleme: ATH laste vanemate ja teiste täiskasvanute toetamine, lahutusega toimetuleku tagamine ja stipendiumi pakkumine asenduskodust pärit tudengiteleKõigis oma tegevustes lähtume laste heaolust ja soovist tagada neile arengut hõlbustav keskkond. 

2017. aastal on meie fookuses järgmised tegevused:
○ aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega laste vanematele tugigruppide toimumine;
○ tasuta nõustamist lahutavatele lastevanematele;
○ individuaalne nõustamine peredele ja paaridele;
○ toetame õppestipendiumiga asenduskodust pärit üliõpilasi;
○ ATH tellimuskoolituste pakkumine.

SA Eesti Lastefondi ümber on kogunenud täiskasvanud inimesed, kes soovivad parandada laste elukvaliteeti.