Eesti Lastefond aitab

TUGIRÜHMAD
INDIVIDUAALNE NÕUSTAMINE
LOENGUDKOOLITUSED & KONVERENTSID
ARTIKLID & MUU LUGEMINE

Eesti Lastefond (asutatud veebruaris 1988) alustas aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) temaatikaga aastal 2001, kui korraldas esimese ATH-alase konverentsiTallinnas. Konverentsil septembris 2001 esines ka Londoni lastepsühhiaater Alison Munden, konverentsil osales üle paarisaja inimese. Sealt said alguse esimesed tugirühmad – Tallinnas ja Tartus. Hiljem loodi tugirühmad ka Pärnusse, Viljandisse, Raplasse, Haapsallu, Rakverre, Kuressaarde, Kärdlasse, Elvasse, Narva jne. Hiljem jäid tugirühmad alles nelja suuremasse linna ning ajaga on meil tekkinud 16 tugirühma,

Tugirühma eesmärk on anda vanematele ning õpetajatele emotsionaalset ja pedagoogilist nõu, jagada praktilisi nõuandeid ning toetada tugirühma liikmeid. Olukorras, kus vanemad, enamasti emad, tunnevad end läbikukkunud lapsevanematena ja kes ei jaksa enam oma lapsega toime tulla, on teiste sarnases olukorras olijate toetus väga oluline. Tugirühmad kohtuvad üks kord kuus. Eelnevalt registreeruma ei pea ning osalemine on tasuta. Rühmas osalemiseks ei pea lapsel ATH diagnoosi olema. Eesti Lastefond soovitab tugirühmades käia pikema aja vältel, nii saavad õpetajad-vanemad sellest maksimaalset kasu.

Juunis 2005 korraldas Eesti Lastefond Phare Accessi toel teise ATH-alase konverentsi, kus esinesid lastepsühhiaatrid, -psühholoogid, Haridusministeeriumi esindaja, lapsevanemad. Konverentsil osales üle 200 inimese. Ka andis Eesti Lastefond 2005. aastal koos oma koostööpartner Eesti Psühhiaatrite Seltsi lastepsühhiaatria osakonnaga välja nõuandevoldiku „Hüperaktiivne ehk ATH laps“, see ilmus eesti (3000 tk) ja vene (1500 tk) keeles.

Märtsis 2009 esines Sirje Grossmann-Loot, Eesti Lastefondi juhataja, ettekandega tugirühmade tegevusest, vajalikkusest ning tulemustest Eestikolmandal ATH konverentsil „Tabamata ime“.

Aastast 2001 koordineerib Eesti Lastefond tugirühmade tööd, viib läbi loenguid ATHst nii koolides kui lasteaeades, nõustab vanemaid individuaalselt, avaldab temaatilisi artikleid kirjutavas meedias.

1.10.2009-31.05.2011 toimus Euroopa Sotsiaalfondi toel projekti„Tugistruktuurid hüperaktiivsetele koolilastele“, raames järgmised tegevused:
• 60 1.-6. klassi pedagoogi koolitamine eesti ja vene keeles ATH sümptomite ja/või diagnoosiga lastele suunatud õppemetoodika alal;
• Eesti maakondades läbiviidud ATH-alased koolitused, uute tugirühmade moodustamiseks tuumikgruppide leidmine, eesmärgiks uute tugirühmade avamine Ida-Virumaal, Lõuna-Eestis, Kesk-Eestis ning Saaremaal või Hiiumaal, kus on olemas huvi ning vajalikud kontaktid tugirühmade tööks;
• sotsiaalteaduste üliõpilaste kaasamine maakondlikesse koolitustesse;
• teadlikkuse tõstmine läbi ATH kodulehekülje ning teavitustöö, Eesti üldhariduskoolide teavitamine projektist emaili teel;
• 50 ATH või selle sümptomitega lapsega kodus ja koolis ettetuleva olukorra ning selle lahenduse teksti kogumine infovahetuskonkursi raames.