Viimsi ATH tugirühm

OLETE OODATUD LIITUMA ATH TUGIGRUPIGA VIIMSIS.
Tugigrupp toimub kogemusnõustamise põhimõttel, kus jagatakse rõõme ja muresid ning toetatakse üksteist. Igal kohtumisel on oma teema, kuid alati lähtutakse ka kokku tulnud inimeste huvidest ja hetkel aktuaalsetest probleemidest. Oodatud on kõik, kes on huvitatud aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lastest ja nende toetamisest – lapsevanemad, vanavanemad, õpetajad, tugiisikud jne.

2020/2021 HOOAJA TEEMAD JA KOHTUMISED (iga kuu teine teisipäev):

13.10.2020 KELL 18.00 KUNI 19.30 – KOHANEMINE

10.11.2020 KELL 18.00 KUNI 19.30 – SUHTED EAKAASLASTEGA

8.12.2020  KELL 18.00 KUNI 19.30 – VANAVANEMAD JA ÕED-VENNAD

12.01.2021  KELL 18.00 KUNI 19.30 – AGRESSIIVSUS

9.02.2021 KELL 18.00 KUNI 19.30 – KODUSED TÖÖD

9.03.2021  KELL 18.00 KUNI 19.30 – TRENN JA SUHTLEMINE AVALIKUS KOHAS

13.04.2021 KELL 18.00 KUNI 19.30 – PÄEVAKAVA JA RUTIIN

11.05.2021 KELL 18.00 KUNI 19.30 – LASTEAIA, KOOLI JNE VALIK

KOHTUMISED TOIMUVAD VIIMSI VALLAMAJA PERETAOS.

SISSEPÄÄS VIIMSI HUVIKESKUSE UKSEST.

 

TEID OOTAB JA TEIE KÜSIMUSTELE VASTAB KRISTI KIRBITS, 58050967, kristi.kirbits@viimsilasteaiad.ee