Viimsi ATH tugirühm

OLETE OODATUD LIITUMA ATH TUGIGRUPIGA VIIMSIS.
Tugigrupp toimub kogemusnõustamise põhimõttel, kus jagatakse rõõme ja muresid ning toetatakse üksteist. Igal kohtumisel on oma teema, kuid alati lähtutakse ka kokku tulnud inimeste huvidest ja hetkel aktuaalsetest probleemidest. Oodatud on kõik, kes on huvitatud aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lastest ja nende toetamisest – lapsevanemad, vanavanemad, õpetajad, tugiisikud jne.

2021/2022 HOOAJA TEEMAD JA KOHTUMISED (iga kuu teine teisipäev):

14.09.2021 KELL 18.00 KUNI 19.30 – KOHANEMINE
12.10.2021 KELL 18.00 KUNI 19.30 – SUHTED EAKAASLASTEGA
09.11.2021 KELL 18.00 KUNI 19.30 – VANAVANEMAD JA ÕED-VENNAD
14.12.2021 KELL 18.00 KUNI 19.30 – SUHTLEMINE AVALIKUS KOHAS
11.01.2022 KELL 18.00 KUNI 19.30 – AGRESSIIVSUS
08.02.2022 KELL 18.00 KUNI 19.30 – KODUSED TÖÖD
08.03.2022 KELL 18.00 KUNI 19.30 – TRENN
12.04.2022 KELL 18.00 KUNI 19.30 – PÄEVAKAVA JA RUTIIN
10.05.2022 KELL 18.00 KUNI 19.30 – LASTEAIA, KOOLI JNE VALIK
KOHTUMISED TOIMUVAD VIIMSI VALLAMAJA PERETAOS.
SISSEPÄÄS VIIMSI HUVIKESKUSE UKSEST.

NB: COVID-19 leviku tõkestamiseks vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse kehtivale korraldusele kontrollime kõikides ATH tugirühmades osalejate immuniseerimise tõendi kehtivust või kehtiva negatiivse PCR testi tulemust.

TEID OOTAB JA TEIE KÜSIMUSTELE VASTAB KRISTI KIRBITS, 58050967,

kristi.kirbits@viimsilasteaiad.ee