Tartu ATH tugirühm

Lapsevanemad, õpetajad ja sotsiaalpedagoogid!

Kui Teile tundub, et lapsel on aktiivsus- ja tähelepanuhäire  tunnused või on diagnoositud ATH, siis toetuse, mõistmise ja teadmiste saamiseks on Tartus võimalus ühineda ATH tugirühmaga, kus üks kord kuus kohtuvad lapsevanemad, kelle lapsel samasugused probleemid.

ATH sümptomitega laps peab saama täiskasvanutelt mõistmist, abi ja toetust. Sageli lapsed seda ei saa, sest täiskasvanutel puuduvad vastavad teadmised ja oskused, sageli ei jätku energiat, et kõigega toime tulla.

Kohtumised 2020a. ja teemad:
Algusaeg 17:30

11.jaanuar – Õppimine koolis ja kodus. Kuidas last toetada? Koostöö kooliga.  Covid-19 jääb ära

08.veebruar – Meeleolu mõju suhtlemisele ATH lapsega Covid-19 jääb ära

08.märts –  ATH diagnoos ja abi perele. Covid-19 jääb ära

05.aprill – Rahulikum elu ATH lapsega. Covid-19 jääb ära

10.maiTeema kujuneb küsimustest.  NB! Oskar Lutsu raamatukogu SAAALIS IV korrus, muusikaosakonna kõrval.

13.september– Kohanemine uute  olukordadega väljaspool kodu. Lasteaed ja kool

11.oktoober – Digimaailm ja trenn – kui palju on palju.

08.november – Aktiivsus- ja tähelepanuhäirest tingitud käitumine, mis põhjustab arusaamatusi ja konflikte.

06.detsember –Kas ja kuidas ATH last karistada?

Tähelepanu!  Kõikidel tugirühma kohtumistel  saab küsida just seda, mis hetkel kõige rohkem  muret teeb.

Tartu Linnaraamatukogu, Kompanii 3/5, I korrus, kohviku ruumis. Tugirühma juhib Sirje Grossmann – Loot. Tel: +372 5147440 või lastefond@elf.ee