Rajaleidjad

Rajaleidjad oli jätkuprojekt, mis käivitus
1998. aastal Sikupilli Keskkoolis. Projekti oleme läbi viinud muuhulgas venekeelses Pae Gümnaasiumis, Kalamaja Põhikoolis, Tallinna Ühisgümnaasiumis, Jakob Westholmi Gümnaasiumis ning Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis.

Rajaleidjad oli mõeldud 15 kuni 20-le 5.-7. klassi õpilasele, kellel oht sattuda riskigruppi (hulkurlus, koolikohustusest eemale hoidumine, halvad suhted vanemate ning eakaaslastega, madal õppeedukus, kuritegevus, alkohol ning narkootikumid). Samas oli projekt kaudselt suunatud ka õpetajatele ning lapsevanematele, kelle mõju 11-15aastastele õppuritele on väga suur.

“Rajaleidjate” tähtsaim eesmärk oli ennetada ja/või muuta õpilaste negatiivset käitumist, teadvustada noortele hariduse tähtsust ning parandada nende enesehinnangut, mis omakorda hoiaks ära negatiivseid käitumismudeleid. Kõige selle saavutamiseks kasutatati individuaal- ning grupitehnikaid.

“Rajaleidjad” kohtusid üks kord nädalas pärast kooli umbes poolteist tundi, enamasti kooli ruumides, vahel ka väljaspool kooli. Vaheldumisi toimusid külastused põnevatesse paikadesse ning arutelud jms.

Projektis osalenud noorte sõnul andsid rollimängud ja sotsiaalsed mängud neile palju julgust enese väljendamiseks:
• Mulle meeldis avaldada oma arvamust ja kuulata arvustusi;
• ma saan asjadest paremini aru, kõik on avatud;
• mõtlen üldse mõnedele asjadele rohkem kui varem, mõistan paremini;
• see projekt paneb lapsed mõtlema, sest koolis seda ei õpetata.

Sügisest kevadeni kestev projekt lõppes lõpumatkaga, mis oli linnakooli lastele traditsiooniliselt veidi ekstreemne: matk toimub metsas ja/või rabas, kus telgitakse ja matkatakse (vibulaskmine, kanuudega aerutamine, ratsutamine, ujumine, üldse meeskonnamängud), kogu toit tehakse lõkkel ja iseseisvalt (seega tuleb õppida olemasolevaid materjale kasutama). Füüsiline aktiivsus, tervislik toit, üksteisega arvestamine uutes oludes, ootamatud olukorrad ning nendele lahenduste otsimine – need olid matka märksõnad.