Hakka meie toetajaks

SA Eesti Lastefond asutati aastal 1988 ja on vanim lastekaitsega järjepidevalt tegelev organisatsioon Eestis. SA Eesti Lastefond eesmärk on lastekaitse igakülgne arendamine ja teadlikult lapsesõbraliku ühiskonna kujundamine.

Mida me teeme:
1) Anname välja stipendiume neile lastekodust pärit noortele, kes omandavad kõrgharidust. Loe lisaks www.elf.ee/stipendium.
2) Viime läbi ATH lapsi toetavaid tegevusi. Selleks koolitame õpetajaid ja lapsevanemad, viime läbi tugirühmi ja peame ATH teemale keskendunud kodulehte, et suureneks ühiskonna mõistev suhtumine ATH lastesse ja täiskasvanud oskaksid neid lapsi aidata. Loe lisaks www.ath.ee.
3) Nõustame ja viime läbi koolitusi lahku läinud lapsevanematele. Kuidas toimida lahutuses nii, et laps kannataks võimalikult vähe. Arukas toimimine lahutuses aitab nii last kui täiskasvanut ennast. Loe lisaks www.lahutus.ee.

Toetajana on Teil võimalik panustada sellesse tegevusse, mis Teile kõige südamelähedasem on.
Meie konto: SEB:EE971010052039573009
Saaja: SA Eesti Lastefond
Vali selgitus:
ATH – toetad ATH-alaseid tegevusi
LAHUTUS – toetad lahutanud lapsevanemate nõustamisega seotud tegevusi
STIPENDIUM – toetad lastekodulaste õppestipendiumi

Eesti Lastefond on tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas:

SA Eesti Lastefond on kantud on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja. Seega saavad nii juriidilised (allnimetatud piirmäärades) kui füüsilised isikud teha Eesti Lastefondile annetusi tulumaksuvabalt.

Äriühingute puhul:

Tulumaksuga ei maksustata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isikule kalendriaasta jooksul tehtud kingitusi ja annetusi kogusummas, mis ei ületa üht alljärgnevatest piirmääradest:
1) 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast;
2) 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.
Kalendriaastal tehtud lõikes 2 nimetatud kingitusi ja annetusi arvestab maksumaksja summeeritult. Nende kingituste ja annetuste maksuvaba aastasumma määramisel lähtub maksumaksja oma valikul vaid ühest samas lõikes nimetatud piirmäärast. (tulumaksuseadus § 49)

Eraisikute puhul:

Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isikule maksustamisperioodil tehtud dokumentaalselt tõendatud kingitused ja annetused (tulumaksuseadus § 27)

Eraisikute puhul on vajalik ära näidata annetaja isikukood, et saaksime maksuametile teada anda tulumaksu soodustuse kasutamisest nende isikute puhul. Annetussumma näidatakse ära eeltäidetud deklaratsioonil maksuametis.

Sinu panus on abiks Eesti Lastefondi tegevuste elluviimisel. Täname tehtud annetuse eest!

Vaata, kes on meid juba toetanud www.elf.ee/toetajad

Tänan, et mõistad ja toetad!