Karja õppetalu Päinurmes

Karja õppetalu asub Järvamaal, Koigi vallas, Päinurme külas. Talul on 20 ha haritavat maad ja 11 ha metsa.

Õppetalu müüdi 31.05.2017
Talu müügist saadud rahaga toetatakse lastekodus kasvanud noorte õppimist kõrgkoolis. 

1992. aasta maikuus sõlmisid Eesti Lastefond ning Päinurme 9-klassiline Internaatkool omavahel lepingu, millega andis lastefond internaatkoolile õiguse tasuta kasutamiseks lastefondile kuuluva õppetalu. Talu anti internaatkoolile kooliõpilastele maatöö ja talutöö tegemiste õpetamiseks, samuti traditsioonilise eesti maaelu kujundamiseks.

Valikuline ülevaade seni Karja talus toimunud projektidest ning tegevustest:

 • 1992. aasta kevadel pandi talu põllule maha kartul, külvati teravili ja juurvili. Töölisteks olid põllul õpetajad ja õpilased.
 • 1996/97 õppeaastal osteti tallu kartuli vaheltharija ja rootor. Jätkati õunaaia rajamist. Istutati 6 uut õunapuud ja 20 marjapõõsast. Talus tehti kapitaalremont, mille käigus eraldas Eesti Lastefond 35 000.- krooni. Majale valati uus vundament, vahetati välja mädanenud palgid, pandi uued põrandad, korrastati küttekolded ja pandi uus välisvooderdus. Õpilased kasutasid talu õppebaasina: panid, võtsid ja sorteerisid kartuli; külvasid, rohisid ja koristasid juurvilja; istutasid viljapuid ja marjapõõsaid; niitsid lambaid ja pesid villa; teostasid talu juures vajalikke ehitus- ja remonditöid.
 • 1998/99 oli talu elaniketa, maja kasutati vaid õpilasürituste (klassiõhtud, lõkkeõhtud, spordivõistlused, rahvuslikud tähtpäevad) läbiviimiseks.
  1999/2000 õppeaasta kevadel korrastati talu ümbrus ja rajati metsa majandusjuhataja Kalle Saksa eestvedamisel terviserada. Sellel on vahendid ronimiseks, tasakaalu hoidmiseks, keha tõstmiseks ja takistusriba. Korraldati ka koos kõikide kooli töötajatega talus hoogtööpäev.
  Kõik järgnevad aastad on talu olnud elaniketa, seda on kasutatud kooliürituste läbiviimiseks. Igal kevadel korrastatakse talu ümbrus ning metsas asuv terviserada.
 • Alates 2001. aastast on iga aasta talus olnud Jõulumaa. Samuti peetakse talus volbriõhtuid. Traditsiooniliseks on kujunenud kõikide kooli töötajate ühine õhtu talus kevadeti kooli lõpupäeval pärast õpilaste lahkumist.
  Kõikidel üritustel heisatakse talus lipp, mis koosneb erinevatest tikitud lapikestest, mille on valmistanud kooli töötajad. Iga uus töötaja lisab lipule oma osakese.
 • Kuigi talus enam vilja ega kartulit ei kasvatata, on see kooli õpilastele väga sobilik koht nii töötamiseks kui vaba aja veetmiseks.
   

  Ka projekti “Rajaleidjad” on viimastel aastatel on lõpumatka just Päinurme Karja talus teinud.

  SUVEPÄTU 2000
  Põhieesmärk – alaealiste õigusrikkumiste vähendamine
  Alaeesmärgid – toimetuleku õpetus (töökasvatus, vaba aja korraldamine); sportliku tegevuse propageerimine; läbi praktilise tegevuse meeskonnatööks oskuste kujundamine; õpilastes keskkonnasäästliku suhtumise kujundamine.

  Matk. Õpiti valima laagripaika, valmistama õngesid, tegema lõket, keetma kalasuppi. Matk andis hea füüsilise koormuse ja sisaldas ka maastikumängu. Omandati teadmisi orienteerumises kaardi abil.

  Väga hästi sobib internaatkooli õpilastele suhtlemine loomadega. Neid võimalusi oli laagris kahel korral. Külastati Laimetsa hobusekasvatustalu ja tutvuti Järvamaa Politseiprefektuuri teenistuskoeraga. Omandati algteadmisi ratsutamises ja hobuse rakendamises.
  Skaudipäeval tutvuti noorele sõdurile vajalike oskustega. Saadi teadmisi looduse märkide abil orienteerumisest ja esmaabist. Eriti huvitavaks kujunes öine teatevõistlus terviserajal, mis õpetas tegema koostööd võistkonnas.
  Kunstilise suunitlusega päeval tegeleti klaasimaaliga, savivoolimisega ja keraamikaga. Töödeks kasutati klaaspudeleid ja purunenud keraamikat. Kujundati oskust katkistest ja äravisatud asjadest teha uut ja huvitavat.
  Vestluses noorsoopolitseiniku ja kriminalistiga räägiti noorte jalgratturite ohutusest liikluses. Tutvustati kriminalisti tööd ja töövahendeid. Selgitati relvade ohtlikkust, toonitati, et relvaga tegeleda ei tohi ilma vastavate teadmisteta, oskusteta ja loata.
  Pallimängud lastega on alati kaasakiskuvad ja huvitavad. Jalgpalli ja korvpalli kõrval õppisid poisid mängima võrkpalli. Talu terviserada kasutati igapäevase hommikuvõimlemise tegemisel.
  Töö põllul, koolimajas ja toiduvalmistamine andsid noortele praktilisi oskusi toimetulekuks.

   

  “Jõulumaa” 04.-22.12.2000.a. Karja talus
  Põhieesmärgiks jõulumeeleolu loomine läbi käelise tegevuse, laulu, mängu ning jõululugude kuulamise.
  Jõulutaresse paigutati käsi- ja kunstikoda ning jõuluköök, samuti päkapiku lugemis- ja mängutuba. Terviserajale tehti päkapikkude matkarada. Taluperemeesteks sai internaatkooli 9. klass ning nemad garanteerisid korra ja sooja toa oma peremeheks oleku ajal.

  SUVEPÄTU 2002
  Projekt “Suvepätu 2002” on jätk projektile “Suvepätu 2000”. Karja talu õule püstitati telklaager, samuti leidsid taaskord rakendust talu metsas olev terviserada, mänguplats ja lipuväljak. Talu hoones asusid kogu projekti vältel laagri staap ning köök.
  Projekti eesmärk oli anda käitumishälvetega ja väheste majanduslike võimalustega lastele võimalus huvipakkuvateks eneseteostusvõimalusteks (tuletõrje-, politsei-, matka-, skaudi- ja hoogtööpäev).
  Projekti põhieesmärk – alaealiste õigusrikkumiste vähendamine
  Sihtgrupp – õigusrikkumisi toimepannud või sellele kalduvad ja majanduslikult vähekindlustatud lapsed.

   

  KARJA JÕULUMAA 2001
  Põhieesmärk – ühendada õppe- ja kasvatustöös huvitav, arendav ja kasulik, jättes vähem aega ja võimalusi alaealiste õigusrikkumistele. Probleemsete õpilaste integreerimine ühiskonda läbi kunstilise tegevuse. Käelise tegevuse ja kunstiande arendamine.
  Projekti “Karja Jõulumaa” raames oli Karja talus avatud Päinurme Internaatkooli õpilastele jõulumaa. Talus oli üles seatud kuus töökoda: klaasivitraazh, klaasi- ja kilemaal, siidimaal, savitöö, puidutöö, metallitöö. Kõigil Päinurme Internaatkooli õpilastel oli võimalus meisterdada erinevaid jõulukaunistusi ning kingitusi, mida jõulupühadeks koju kaasa võtta. Talu metsas olevale terviserajale kavandati päkapiku matkarada.
  “Taluperemeestena” said tööd vanemate klasside õpilased, kelle ülesandeks oli tagada ruumide korrashoid ja soe tuba. “Päkapikkudena” (juhendajatena) tegutsesid Päinurme Internaatkooli õpetajad. Jõulumaa kasutamiseks koostati erigraafik, arvestades Päinurme Internaatkooli tunni-, ringi- ja kasvatustöögraafikut. Lisaks sai talu köögis teha piparkooke.
  Kolme nädala jooksul sai talu seestpoolt laste töödest väga kauniks ning lõi tõelise jõulumeeleolu.
  Karja Jõulumaad külastasid ka Päinurme Lasteaed-Algkool ning Vaeküla Kool. Mõlemad koolid olid väga rahul ning leidsid talu olevat hubase ning imekauni.
  Projekti tulemusena said õpilased õdedele-vendadele, vanematele ja sõpradele teha oma käega meeldiva jõulukingituse. Õpilastele meeldis talus käia ja seal meisterdada.

  2004. aasta sügisel korraldati talus “Nunnu” konkurss. Nii õpetajad kui õpilased tõid konkursile omakasvatatud aiasaadusi.