Tugistruktuurid hüperaktiivsetele koolilastele

1. oktoober 2009 – 31.05.2011.a viis Eesti Lastefond Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toel läbi projekti “Tugistruktuurid hüperaktiivsetele koolilastele”, mille raames toimusid erinevad ATH-alased tegevused, koolitused üle Eesti.

Projekti raames:
Koolitasime koos Jyväskyla Ülikooli Täiendkoolituskeskusega 60 pedagoogi eesti ja vene keeles ATH sümptomite ja/või diagnoosiga lastele suunatud õppemetoodika alal. Nii eesti- kui venekeelsel koolitusel osalenud õpetajad kirjutasid koolituse lõpuks uurimustöö oma klassis õppivast ATH tunnustega lapsest, tema suunamisest ja õpetamisest koolis.
Kõikides Eesti maakondades viisime läbi ATH-alased koolitused, mis olid suunatud õpetajatele, kasvatajatele, lapsevanematele, sotsiaalpedagoogidele ja psühholoogidele teadmiste suurendamiseks ATH osas ja eesmärgiga avada ATH tugirühmad erinevates Eesti maakondades. Koostöös kõrgkoolidega kaasasime sotsiaalteaduste üliõpilasi maakondlikesse koolitustesse.
Avasime aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) teemalise kodulehe www.ath.ee, kuhu koondub info ATH ja tugirühmade kohta.
Viisime läbi infovahetuskonkursi, millega kogusime 50 teksti ATH või selle sümptomitega lapsega kodus ja koolis ettetulevate olukordade ning nutikate lahenduste kohta.

1.10.2009 – 31.05.2011