Viimsi ATH tugirühm

Ühinege aktiivsus-ja tähelepanuhäire (ATH) tugirühmaga Viimsis!

Olete oodatud liituma ATH tugigrupiga Viimsis. Tugigrupp toimub kogemusnõustamise põhimõttel, kus jagatakse rõõme ja muresid ning toetatakse üksteist. Igal kohtumisel on oma teema, kuid alati lähtutakse ka kokku tulnud inimeste huvidest ja hetkel aktuaalsetest probleemidest.
Oodatud on kõik, kes on huvitatud aktiivsus-ja tähelepanuhäirega lastest ja nende toetamisest-lapsevanemad, vanavanemad, õpetajad, tugiisikud jne.

Tugirühm kohtub kell 18.00–19.30 Viimsi vallavalitsuse peretoas (Nelgi tee 1, apteegipoolne sissepääs).

Kohtumised 2017:

10.01.2017 – Agressiivsus

14.02.2017 – Kodused tööd

13.03.2017 – Trenn ja suhtlemine avalikus kohas

11.04.2017 – Päevakava ja rutiin

09.05.2017 – Lasteaia, kooli jne valik

13.06.2017 – Vaheaeg ja vabaaeg

24.10.2017 – Kohanemine

21.11.2017 – Suhted eakaaslastega

19.12.2017 – Vanavanemad ja õed-vennad

2018 aasta kohtumised:

23.01.2018  KELL 18.00 KUNI 19.30 – AGRESSIIVSUS
20.02.2018 KELL 18.00 KUNI 19.30 – KODUSED TÖÖD
20.03.2018 KELL 18.00 KUNI 19.30 – TRENN JA SUHTLEMINE AVALIKUS KOHAS
17.04.2018 KELL 18.00 KUNI 19.30 – PÄEVAKAVA JA RUTIIN
22.05.2018 KELL 18.00 KUNI 19.30 – LASTEAIA, KOOLI JNE VALIK

Tugirühma juhib Kristi Kirbits,  kristi@viimsilasteaiad.ee, 58050967