Viimsi ATH tugirühm

Ühinege aktiivsus-ja tähelepanuhäire (ATH) tugirühmaga Viimsis!

Olete oodatud liituma ATH tugigrupiga Viimsis. Tugigrupp toimub kogemusnõustamise põhimõttel, kus jagatakse rõõme ja muresid ning toetatakse üksteist. Igal kohtumisel on oma teema, kuid alati lähtutakse ka kokku tulnud inimeste huvidest ja hetkel aktuaalsetest probleemidest.
Oodatud on kõik, kes on huvitatud aktiivsus-ja tähelepanuhäirega lastest ja nende toetamisest-lapsevanemad, vanavanemad, õpetajad, tugiisikud jne.

Tugirühm kohtub kell 18.00–19.30 Viimsi vallavalitsuse peretoas (Nelgi tee 1, apteegipoolne sissepääs).

2019/2020 tugirühma kohtumised:

17.september 2019 „Kohanemine lasteaia ja kooliga“

15.oktoober 2019 „Trennid ja huviringid“

19.november 2019 „Suhted kodus, kodused tööd ja õppimine“

17.detsember 2019 „Suhted vanavanematega, ühised eesmärgid ja reeglid“

21.jaanuar 2020 „Toitumine ja selle mõju ning abi“

18.veebruar 2020„Sõbrad, nende leidmine ja hoidmine“

17.märts 2020 „Päevakava ja rutiin toetajana“

21.aprill 2020 „Nutimaailma võlud ja valud“

19.mai 2020 „Suvi – puhkus või kaos“

Teemad võivad muutuda kui kohale tulnud huvilistel on ettepanek mõneks muuks hetkel oluliseks teemaks.

 

KOHTUMISED TOIMUVAD VIIMSI VALLAMAJA PERETAOS.

 

Tugirühma juhib Kristi Kirbits,  Kristi.Kirbits@viimsilasteaiad.ee, 58050967