Võru ATH tugirühm

 

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) sümptomitega laps nõuab teda ümbritsevatelt täiskasvanutelt palju tähelepanu ja energiat, aga ka rahulikku ja järjekindlat käitumist. Seda nii lasteaias, koolis kui kodus. Veel parem, kui kodu ja lasteaed/kool koostööd teevad, et ATH last toetada – ühtsed nõudmised aitavad last. Parim koht kogemuste vahetamiseks on tugirühm, sest kord kuus kokku saada teiste vanemate ja õpetajatega annab kogemusi ja kindlust. 

ATH tugirühm annab võimaluse kohtuda inimestel, kellel on ATH diagnoosi või selle tunnustega laps kodus, koolis või lasteaias. Rühmas pakutakse nõu ja tuge eelkõige kuulamise ja mõistmisega, räägitakse enda kogemustest ning leitakse koos lahendusi erinevatele muredele. ATH tugirühm on alati avatud uutele liikmetele ja grupis võib osaleda nii kaua kui selleks vajadust nähtakse. Grupi suurus on keskmiselt 5-12 inimest. Tugirühm  on mõeldud õpetajatele, lapsevanematele ja  teistele pereliikmetele, kes igapäevaselt tegelevad ATH lapsega.

2020 aasta kohtumised:

23.01.2020    ATH mõju peresuhetele, paarisuhtele ja laste omavahelised suhted peres.

19.02.2020    Abisaamise võimalused lapsele ja täiskasvanule

19.03.2020    Mänguteraapiat tutvustab eripedagoog Kadri Rebane. Jääb ära!

16.04.2020   ATH laps väljaspool kodu –trenn, külaskäigud sõprade poole, teater, kauplus jne Jääb ära!

17.09.2020    Kohanemine kooliga 

15.10.2020   Mis on ATH? Millised teenused on abiks? Kust infot ja tuge leida? Jääb ära

19.11.2020    ATH laps ja toit(umine)

17.12.2020    Ravimid, kas vajalikud ning miks?  Jääb ära. Covid-19


NB: UUS Kohtumispaik:  Mosaiik, Jüri 27 (Sissepääs maja tagant), Võru.

Aeg: Kell 17:30-19:00

Grupijuhid: Ere Tuunas (eretuunas@gmail.com, tel. 57861342) ja Liis Niilus (liis.niilus@gmail.com, tel. 56906953)