Võru ATH tugirühm

 

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) sümptomitega laps nõuab teda ümbritsevatelt täiskasvanutelt palju tähelepanu ja energiat, aga ka rahulikku ja järjekindlat käitumist. Seda nii lasteaias, koolis kui kodus. Veel parem, kui kodu ja lasteaed/kool koostööd teevad, et ATH last toetada – ühtsed nõudmised aitavad last. Parim koht kogemuste vahetamiseks on tugirühm, sest kord kuus kokku saada teiste vanemate ja õpetajatega annab kogemusi ja kindlust. 

ATH tugirühm annab võimaluse kohtuda inimestel, kellel on ATH diagnoosi või selle tunnustega laps kodus, koolis või lasteaias. Rühmas pakutakse nõu ja tuge eelkõige kuulamise ja mõistmisega, räägitakse enda kogemustest ning leitakse koos lahendusi erinevatele muredele. ATH tugirühm on alati avatud uutele liikmetele ja grupis võib osaleda nii kaua kui selleks vajadust nähtakse. Grupi suurus on keskmiselt 5-12 inimest. Tugirühm  on mõeldud õpetajatele, lapsevanematele ja  teistele pereliikmetele, kes igapäevaselt tegelevad ATH lapsega.

2019 aasta kohtumised:

17.01.2019    Kuidas vanemana jaksata? Nõuandeid jagab hingehoidja Tuuli Võsa.

21.02.2019    ATH laps ja agressiivsus. Tugevate tunnetega toimetulek.

21.03.2019    Abisaamise võimalused lapsele ja täiskasvanule

18.04.2019    Aktiivsus-ja tähelepanuhäirest tingitud probleemne käitumine. Lahendused?

16.05.2019    ATH lapse enesehinnang

19.09.2019    Argipäevarutiin – päevaplaan, asjade korrashoid, oskuste õpetamine

17.10.2019   Lapsevanema ATH diagnoosiga kurssi viimine. Jääb ära! 

21.11.2019    ATH mõju peresuhetele, paarisuhtele ja laste omavahelised suhted peres.

19.12.2019    ATH laps ja tehnoloogia: abi või takistus?

 


NB: UUS Kohtumispaik:  Mosaiik, Jüri 27 (Sissepääs maja tagant), Võru.

Aeg: Kell 17:30-19:00

Grupijuhid: Ere Tuunas (eretuunas@gmail.com, tel. 57861342) ja Liis Niilus (liis.niilus@gmail.com, tel. 56906953)