Võru ATH tugirühm

 

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) sümptomitega laps nõuab teda ümbritsevatelt täiskasvanutelt palju tähelepanu ja energiat, aga ka rahulikku ja järjekindlat käitumist. Seda nii lasteaias, koolis kui kodus. Veel parem, kui kodu ja lasteaed/kool koostööd teevad, et ATH last toetada – ühtsed nõudmised aitavad last. Parim koht kogemuste vahetamiseks on tugirühm, sest kord kuus kokku saada teiste vanemate ja õpetajatega annab kogemusi ja kindlust. 

ATH tugirühm annab võimaluse kohtuda inimestel, kellel on ATH diagnoosi või selle tunnustega laps kodus, koolis või lasteaias. Rühmas pakutakse nõu ja tuge eelkõige kuulamise ja mõistmisega, räägitakse enda kogemustest ning leitakse koos lahendusi erinevatele muredele. ATH tugirühm on alati avatud uutele liikmetele ja grupis võib osaleda nii kaua kui selleks vajadust nähtakse. Grupi suurus on keskmiselt 5-12 inimest. Tugirühm  on mõeldud õpetajatele, lapsevanematele ja  teistele pereliikmetele, kes igapäevaselt tegelevad ATH lapsega.

ATH tugirühma ajakava ja teemad 2017

  • 19.01.2017 – Kuidas vanemana jaksata? Nõuandeid jagab hingehoidja Tuuli Võsa
  • 16.02.2017 – ATH lapse edu alus – kord ja planeerimine.
  • 16.03.2017 – ATH laps ja sõbrad. Kuidas suhteid luua ja hoida?
  • 20.04.2017 – ATH täiskasvanul. Kuidas toime tulla?
  • 18.05.2017 – ATH lapse puhkuse ja vaba aja planeerimine.
  • 21.09.2017 – ATH laps ja õppimine. Kuidas last aidata?
  • 19.10.2017 – ATH ja sellega kaasuvad häired.
  • 16.11.2017 – ATH laps ja agressiivsus.
  • 21.12.2017 – ATH ja andekus.


NB: UUS Kohtumispaik: Jüri 27 (Sissepääs maja tagant), Võru.

Aeg: Kell 17:30-19:00

Grupijuhid: Ere Tuunas (eretuunas@gmail.com, tel. 57861342) ja Liis Niilus (liis.niilus@gmail.com, tel. 56906953)