Paide tugirühm otsib uut juhti

ATH tugirühmajuht annab teadmisi, praktilisi oskusi ning toetust aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomitega lapsega toimetulekuks, koolis ja koolieelses asutuses.  Rühmas pakutakse praktilist nõu ja tuge lapsevanematele, õpetajatele ja teistele pereliikmetele omavahelise koostöö ergutamiseks ja lapse toetamiseks. Õpetatakse sotsiaalseid oskuseid ja uusi käitumisviise, mis aitavad tõsta ATH-lapse madalat enesehinnangut ja toimetulekut impulsiivsusega. Antakse juhiseid ATH lapse igapäevaelu korraldamisel, mis aitab kaasa tema paremale toimetulekule. ATH tugirühma märksõnad on usaldus, sallivus, sõbralikkus, avatus, positiivsus.

ATH tugirühmajuhi ülesandeks on kord kuus korraldada tugirühm. Tugirühmajuht suunab vanemaid rääkima teema detailidest ja pisiasjadest, mis on ATH lapse puhul hästi oluline ja õpetab teisi vanemaid oma last paremini jälgima. Mõnede küsimuste puhul suunab tugirühmajuht selle grupile arutamiseks ja igaüks saab praktilisi nõuandeid öelda. Tugirühmajuht hoiab üleval head meeleolu, et vanemad saaksid palju tunnustust.

Sellel teekonnal on Sulle toeks SA Eesti Lastefondi meeskond.

Kui oled nõus hakkama Paide tugirühma juhiks, siis kirjuta lastefond@elf.ee.