Põlvas alustab uus ATH tugirühm

Kas sinu lapsel on diagnoositud ATH või sa kahtlustad seda, sulle tundub, et oled oma
murega üksi ning ei oska edasi tegutseda? Oled oodatud liituma ATH Põlva tugigrupiga.
Tugigrupis jagame rõõme ja muresid omadest kogemustest ning oleme üksteisele toeks, me
keegi pole selles tegelikult üksi! Igal kohtumisel on küll oma teema, kuid kohal olles lähtume
ka parasjagu päevakorral olevatest küsimustest/huvidest.
ATH tugigrupp on hea võimalus kohtuda inimestega kellel on kodus, klassis või
lasteaiarühmas ATH tunnustega laps. Tugigrupp on avatud kõigile huvitatutele ning on tasuta


2024 esimese poolaasta kohtumised:
21.02 – ATH sümptomid, kahtlusest diagnoosini.
20.03 – Vanema toetamine.
17.04 -Lasteaias ja koolis toimetulek
15.05 – ATH toitumine ja ravimid
12.06 –
Kohtumised toimuvad Põlva Päevakeskuse ruumides kell 18-20.
info ja registreerimine: oras.mariliis@gmail.com