Toetame Eesti asenduskodunoorte õppimist kõrgkoolis!

Noored, keda Eesti Lastefond  õppestipendiumiga toetab, on kasvanud ema-isata, nad on elanud lastekodus/asenduskodus. Vaatamata muserdavale lapsepõlvele, on nad seadnud endale eesmärgiks saada võimalikult hea haridus ja nende pingutused on viinud sihini – nad õpivad kõrgkoolis.

SA Eesti Lastefond ei ole äsja alustanud  idufirma, vaid Eesti vanim lastekaitsega tegelev  organisatsioon ja me oleme asenduskodunoorte õppimist toetanud  alates 1989.aastast, seega 34 aastat. Me leiame, et lapsed, kes on eraldatud oma bioloogilistest vanematest vajavad igal ajal  ühiskonna toetust,  eriti aga need noored, kes vaatamata raskele lapsepõlvele on õppinud ennast kõrgkooli.

Anname neile õppestipendiumiga hoogu ja tahtmist juurde!

Oleme maksnud ühekordset õppestipendiumi  400 eurot ja lisanud ka kingikoti toetajatelt vt. http://elf.ee/meist/meie-varasemad-tegutsemised/stipendium-lastekodulastele-ja-orbudele/   ning teeme seda  ka 2023. aastal.

Sel aastal kohtume stipendiaatidega 03.06.2023.

Sellises summas õppestipendium  on  õppurile pigem  tunnustus kui reaalne abi igapäevaeluga toimetulekuks  – aga rõõmu teeb see  nii stipendiaadile kui Stipendiumifondi toetajale!

Toetame õppureid koos! Miks mitte püsiannetajana?

SA Eesti Lastefondile saab annetada tulumaksuvabalt:

SEB pank,  konto: EE971010052039573009, makse selgitus: „Stipendium“

Tee erilises olukorras eriline tegu!