Toetame Eesti asenduskodunoorte õppimist kõrgkoolis!

Noored, keda Eesti Lastefond õppestipendiumiga toetab, on kasvanud ema-isata, nad on elanud
lastekodus/asenduskodus. Vaatamata muserdavale lapsepõlvele, on nad seadnud endale eesmärgiks
saada võimalikult hea haridus ja nende pingutused on viinud sihini – nad õpivad kõrgkoolis.
SA Eesti Lastefond ei ole äsja alustanud idufirma, vaid Eesti vanim lastekaitsega tegelev
organisatsioon ja me oleme asenduskodunoorte õppimist toetanud alates 1989.aastast, seega 33
aastat. Me leiame, et lapsed, kes on eraldatud oma bioloogilistest vanematest vajavad igal ajal
ühiskonna toetust, eriti aga need noored, kes vaatamata raskele lapsepõlvele on õppinud ennast
kõrgkooli.
Ma olen pea kõikide meie stipendiaatidega kohtunud ja leidnud ennast mõttelt, et kuidas need
väärikad, viisakad ja rõõmsad noored on sattunud lastekodusse ja kuidas nad on suutnud õppida
ennast kõrgkooli. Kahjuks on neid, kes sellega hakkama saavad alati kurvakstegevalt vähe olnud.
Anname neile õppestipendiumiga hoogu ja tahtmist juurde!
Oleme maksnud ühekordset õppestipendiumi 400 eurot ja lisanud ka kingikoti toetajatelt vt.
http://elf.ee/meist/meie-varasemad-tegutsemised/stipendium-lastekodulastele-ja-orbudele/ ning
tahame nii teha, ka 2023. aastal.
Sellises summas õppestipendium on õppurile pigem tunnustus kui reaalne abi igapäevaeluga
toimetulekuks – aga rõõmu teeb see nii stipendiaadile kui Stipendiumifondi toetajale!
Toetame õppureid koos! Miks mitte püsiannetajana?
SA Eesti Lastefondile saab annetada tulumaksuvabalt:
SEB pank, konto: EE971010052039573009, makse selgitus: „Stipendium“

Tee erilises olukorras eriline tegu!
Täname!

Lugupidamisega
Sirje Grossmann-Loot
SA Eesti Lastefondi juhataja
51 474 40