Pirita ATH tugirühm

Kui Teile tundub, et lapsel on aktiivsus- ja tähelepanuhäire  tunnused või on diagnoositud ATH, siis toetuse, mõistmise ja teadmiste saamiseks on võimalus ühineda ATH tugirühmaga, kus üks kord kuus kohtuvad lapsevanemad, kelle lapsel samasugused probleemid.

ATH sümptomitega laps peab saama täiskasvanutelt mõistmist, abi ja toetust. Sageli lapsed seda ei saa, sest täiskasvanutel puuduvad vastavad teadmised ja oskused, sageli ei jätku energiat, et kõigega toime tulla.

Tugirühmad 2021/2022:

23 September (18:00-20:00) – Kohanemine uute  olukordadega väljaspool kodu. Lasteaed ja kool.Õppimine koolis ja kodus. Kuidas last toetada? Koostöö kooliga.

28 Oktoober (18:00-20:00)  – Erineva vanusega ATH laste argipäevarutiin ja kodureeglid, milles on kohta ka sõpradel ja trennil. Mida nõuda, mida jätta – see on probleem.

25 November (18:00-20:00) – Digimaailm, trenn ja hobi– kui palju on palju.

16 December (18:00-20:00) – ATH lapsega väljaspool kodu – külaskäigud, kontserdid, trennid ja ostukeskused. Kutsume sõbrad külla!?

Jaanuar – Aktiivsus- ja tähelepanuhäirest tingitud käitumine, mis põhjustab arusaamatusi ja konflikte.Lapse ja lapsevanema kohanemine diagnoosiga. Tugevad ja nõrgad küljed 

Veebruar – ATH lapse agressiivsushood – millest need tulevad ja mida teha? Kuidas emotsioonidega hakkama saada? 

Märts- Rahulikum elu ATH lapsega. Ema ja tema ressursid. 

Aprill – ATH lapse suhtlusringkond – pere, õed-vennad ja sõpruskond. Konfliktid ja nende lahendamine

Mai – Kas ja kuidas karistada ATH last? Enne kui keelad või karistad,mõtle missugust olukorda Sa soovid.

Juuni – Suvi ATH lapsega.  Räägime ATH lapsega seotud teemadel, mis Teile huvi pakub

August – Lasteaia, Kooli jne valik

Toimumiskoht: Pirita Sotsiaalkeskuses, Metsavahi tee 4.

NB: COVID-19 leviku tõkestamiseks vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse kehtivale korraldusele kontrollime kõikides ATH tugirühmades osalejate immuniseerimise tõendi kehtivust või kehtiva negatiivse PCR testi tulemust.

Tugirühma juhib: Valentina Purtova. Rohkem informatsiooni
www.elf.ee
+372 55 93 71 39
lifepowerland@gmail.com