Rapla ATH tugirühm-UUS

ATH tugigrupp annab võimaluse kohtuda inimestel, kellel on ATH diagnoosi või selle tunnustega laps kodus, koolis või lasteaias. Grupis pakutakse nõu ja tuge eelkõige kuulamise ja mõistmisega, räägitakse enda kogemustest ning leitakse koos lahendusi erinevatele muredele. ATH tugigrupp on alati avatud uutele liikmetele ja grupis võib osaleda nii kaua kui selleks vajadust nähakse. See on koht, kus saab üksteisele nõu anda, aga ka võimalus saada tugigrupi läbiviijatelt lisateadmisi ATH lapse ja tema abistamisega seonduva kohta. ATH tugigrupi märksõnad on usaldus, sallivus, sõbralikkus, avatus, positiivsus.

Tugigrupp, see on miniloeng, arutelu, lahendused, toetus ja parem meeleolu.

23.03.2017- “ATH ja selle olemus. Aktiivsushäire, tähelepanuhäire või kombinatsioon mõlemast?”
20.04.2017- „ATH laps kollektiivis“
18.05.2017- “ATH lapse suhtlusring ja sõbrad”
26.10.2017- “Lapsevanema vaimne tervis ehk kuidas ise terveks jääda”
23.11.2017- “ATH ja andeksus”

Kohtumispaik: Rapla Vabakoguduse ruumides, Kodu tn. 10
Kellaaeg: 18:00-19:30
Lisainfo: Ege Vonbret
e-mail: raplamaa.ath@gmail.com
Tiina Koskinen 58049523, Karmen Metssaul 59088940