Rapla ATH tugirühm-UUS

ATH tugigrupp annab võimaluse kohtuda inimestel, kellel on ATH diagnoosi või selle tunnustega laps kodus, koolis või lasteaias. Grupis pakutakse nõu ja tuge eelkõige kuulamise ja mõistmisega, räägitakse enda kogemustest ning leitakse koos lahendusi erinevatele muredele. ATH tugigrupp on alati avatud uutele liikmetele ja grupis võib osaleda nii kaua kui selleks vajadust nähakse. See on koht, kus saab üksteisele nõu anda, aga ka võimalus saada tugigrupi läbiviijatelt lisateadmisi ATH lapse ja tema abistamisega seonduva kohta. ATH tugigrupi märksõnad on usaldus, sallivus, sõbralikkus, avatus, positiivsus.

Tugigrupp, see on miniloeng, arutelu, lahendused, toetus ja parem meeleolu.

2018 aasta kohtumised:

18.Jaanuar- ATH lapse toimetulek kodus ja koolis ning abivahendid. Rääkima tuleb Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi kooliõde Eveli Kask

15.Veebruar- ATH ja rehabilitatsiooni võimalused.

22.Märts- ATH laps ja tema kaotusvalud, kuidas üle saada?

19.Aprill- Vanavanemad, õed-vennad. Suhted lähedastega, kes ei mõista.

24.Mai- ATH lapse vaba aeg ning vaheaeg.

21.Juuni- ATH-st tingitudd käitumine, mis põhjustab arusaamatusi ning konflikte.

12. September- ATH laps kodus, koolis ja lasteaias.

11. Oktoober- Elu ATH-ga täiskasvanuna.

20. November- Elu ATH-ga täiskasvanuna.

18.Detsember- ATH laps ja tähtpäevad.

2019 aasta kohtumised:


22. jaanuar Kell 18:00-20:00Probleemid, mis tekivad väljast pool kodu. Rääkima tuleb noorsootöötaja.

19. veebruar 18:00-20:00ATH mõju peresuhetele, paarisuhtele ja laste omavahelised suhted peres.

19. märts 18:00-20:00ATH laps ja toitumine. Käitumine söögilauas ja valikud toitumise osas.

23.aprill 18:00-20:00ATH ja kaasuvad häired.

21.mai 18:00-20:00ATH lapsele lasteaia ja kooli valimine.

11.juuni 18:00-20:00 Plaanid suveks ehk et puhkusest saaks puhkus.

13-14 juuli Perelaager

 

Kohtumispaik:  Perekeskus FOOKUS aadressil Sulupere 7, Rapla
Kellaaeg: 18:00-20:00
Lisainfo: Ege Vonbret
e-mail: raplamaa.ath@gmail.com
Tiina Koskinen 58049523, Karmen Metssaul 59088940