Tartu ATH tugirühm

Lapsevanemad, õpetajad ja sotsiaalpedagoogid!

Kui Teile tundub, et lapsel on aktiivsus- ja tähelepanuhäire  tunnused või on diagnoositud ATH, siis toetuse, mõistmise ja teadmiste saamiseks on Tartus võimalus ühineda ATH tugirühmaga, kus üks kord kuus kohtuvad lapsevanemad, kelle lapsel samasugused probleemid.

ATH sümptomitega laps peab saama täiskasvanutelt mõistmist, abi ja toetust. Sageli lapsed seda ei saa, sest täiskasvanutel puuduvad vastavad teadmised ja oskused, sageli ei jätku energiat, et kõigega toime tulla.

Kohtumised 2019a. ja teemad:
Algusaeg 17:30

07.jaanuar – Kuidas suunata ATH lapse iseseisvust? Millal alustada?

04.veebruar – Pere ja ATH lapse rahulik(-um) argipäev – päevakava ja kokkulepped

04.märts – Vihahood. Kuidas täiendada jõuvarusid, et olla ATH lapsele rõõmus ja toetav lapsevanem.

15.aprill – ATH lapse suhtlusringkond – õed-vennad, sõbrad, eakaaslased (NB: Kuupäev muutunud)

06.mai – Kas toit mõjutab ATH lapse käitumist? Perega söögilauas.

09.september–  Et õppimine kodus paremini õnnestuks. Lapsevanemate ja õpetajate koostöö aitab ATH last.

07.oktoober – Kui ATH laps on unustaja ja unistaja. Kuidas aidata?

04.november – Trennid, nutiseadmed ja telekas. Kui palju on palju?

02.detsember – Juhendamine ja tunnustamine.  Karistamine ja kiitmine

 

Tartu Linnaraamatukogu, Kompanii 3/5, I korrus, kohviku ruumis. Tugirühma juhib Sirje Grossmann – Loot. Tel: +372 5147440 või lastefond@elf.ee.