Tartu ATH tugirühm

Lapsevanemad, õpetajad ja sotsiaalpedagoogid!

Kui Teile tundub, et lapsel on aktiivsus- ja tähelepanuhäire  tunnused või on diagnoositud ATH, siis toetuse, mõistmise ja teadmiste saamiseks on Tartus võimalus ühineda ATH tugirühmaga, kus üks kord kuus kohtuvad lapsevanemad, kelle lapsel samasugused probleemid.

ATH sümptomitega laps peab saama täiskasvanutelt mõistmist, abi ja toetust. Sageli lapsed seda ei saa, sest täiskasvanutel puuduvad vastavad teadmised ja oskused, sageli ei jätku energiat, et kõigega toime tulla.

Kohtumised 2017a. ja teemad:
Algusaeg 17:30

16. jaanuar– Energiline ja tundlik ATH laps. Kuidas last toetada? Kuidas enda tunnetega toime tulla?

13. veebruar– Aktiivsus-ja tähelepanuhäirest tingitud käitumine,mis põhjustab arusaamatusi ja konflikte.

13. märts– Väikelaps lasteaias – see on ettevalmistus kooliminekuks.  Kas oleme kooliminekuks valmis?

17. aprill– Argipäevarutiin ärkamisest magaminekuni. Räägime päevaplaanist, asjade korrashoiust, oskuste õpetamisest. Kiitus ja karistus

08. mai– ATH lapse puhkeaeg – nutiseadmed, telekas, trennid, huvialaringid, tegevused vanematega…

18. september– Kuidas lapsel koolis läheb? Koostöö õpetajate ja  pereliikmetega.

16. oktoober– Lapsevanem ja ATH laps. Kuidas säilitada lähedasi ja sooje suhteid?

20. november– Õppimine kodus ja koolis.Anname ATH lapsele rohkem vastutust. 

11. detsember– ATH lapse suhtlusringkond ja lähedased sõbrad.

Tartu Linnaraamatukogu, Kompanii 3/5, I korrus, Muinasjutu tuba. Tugirühma juhib Sirje Grossmann – Loot. Tel: +372 5147440 või lastefond@elf.ee.