Tartu ATH tugirühm

Lapsevanemad, õpetajad ja sotsiaalpedagoogid!

Kui Teile tundub, et lapsel on aktiivsus- ja tähelepanuhäire  tunnused või on diagnoositud ATH, siis toetuse, mõistmise ja teadmiste saamiseks on Tartus võimalus ühineda ATH tugirühmaga, kus üks kord kuus kohtuvad lapsevanemad, kelle lapsel samasugused probleemid.

ATH sümptomitega laps peab saama täiskasvanutelt mõistmist, abi ja toetust. Sageli lapsed seda ei saa, sest täiskasvanutel puuduvad vastavad teadmised ja oskused, sageli ei jätku energiat, et kõigega toime tulla.

Kohtumised 2018a. ja teemad:
Algusaeg 17:30

15.jaanuar – Et last aidata ja toetada, peab kõigepealt aru saama, mis on ATH /aktiivsus-ja tähelepanuhäire/. Abisaamise võimalused lapsele ja täiskasvanule.

12.veebruar – ATH lapse kasvatamine on raske – nõuab palju energiat, järjekindlust ja aega. Räägime erinevas vanuses ATH laste toetamisest. Mis on hetkel lapse jaoks kõige olulisem – millele pöörata kõige rohkem tähelepanu? Millest alustada?

12.märts –  Suhtlemine ATH lapsega. Tõstame esile ATH lapse tugevused – see on oluline meile, lapsele ja õpetajale.   

09.aprill – Argipäevarutiin ärkamisest magaminekuni. Räägime päevaplaanist, asjade korrashoiust, oskuste õpetamisest. NB: Algusaeg: 18:00

07.mai – ATH lapse  trennid ja huvialaringid? Nutiseadmed ja  telekas. Aktiivsed tegevused vanematega.  Kuidas mõjutab ATH paarisuhet, kuidas seda hoida?

10.september– Kuidas õppimine kodus paremini õnnestuks? Koostöö kooli ja lasteaiaga.

08.oktoober – Aktiivsus-ja tähelepanuhäirest tingitud käitumine, mis põhjustab arusaamatusi ja konflikte koolis, kodus ja lasteaias. Kuidas enda tunnetega toime tulla?

05.november – ATH lapsega söögilauas – see ei ole ainult toit. ATH lapse hommik on kogu päevale olulise tähtsusega.

03.detsember – Kuidas tõsta ATH-ga lapse enesehinnangut? Lapsevanema jõuvarude täiendamine.

 

NB: UUS KOHTUMISPAIK: Tartu Linnaraamatukogu, Kompanii 3/5, I korrus, kohviku ruumis. Tugirühma juhib Sirje Grossmann – Loot. Tel: +372 5147440 või lastefond@elf.ee.