Tartu ATH tugirühm

Lapsevanemad, õpetajad ja sotsiaalpedagoogid!

Kui Teile tundub, et lapsel on aktiivsus- ja tähelepanuhäire  tunnused või on diagnoositud ATH, siis toetuse, mõistmise ja teadmiste saamiseks on Tartus võimalus ühineda ATH tugirühmaga, kus üks kord kuus kohtuvad lapsevanemad, kelle lapsel samasugused probleemid.

ATH sümptomitega laps peab saama täiskasvanutelt mõistmist, abi ja toetust. Sageli lapsed seda ei saa, sest täiskasvanutel puuduvad vastavad teadmised ja oskused, sageli ei jätku energiat, et kõigega toime tulla.

Kohtumised 2018a. ja teemad:
Algusaeg 17:30

15.jaanuar – Et last aidata ja toetada, peab kõigepealt aru saama, mis on ATH /aktiivsus-ja tähelepanuhäire/. Abisaamise võimalused lapsele ja täiskasvanule.

12.veebruar – ATH lapse kasvatamine on raske – nõuab palju energiat, järjekindlust ja aega. Räägime erinevas vanuses ATH laste toetamisest. Mis on hetkel lapse jaoks kõige olulisem – millele pöörata kõige rohkem tähelepanu? Millest alustada?

12.märts –  Suhtlemine ATH lapsega. Tõstame esile ATH lapse tugevused – see on oluline meile, lapsele ja õpetajale.   

09.aprill – Argipäevarutiin ärkamisest magaminekuni. Räägime päevaplaanist, asjade korrashoiust, oskuste õpetamisest.

07.mai – ATH lapse  trennid ja huvialaringid? Nutiseadmed ja  telekas. Aktiivsed tegevused vanematega.  Kuidas mõjutab ATH paarisuhet, kuidas seda hoida?

10.september– Kuidas õppimine kodus paremini õnnestuks? Koostöö kooli ja lasteaiaga.

08.oktoober – Aktiivsus-ja tähelepanuhäirest tingitud käitumine, mis põhjustab arusaamatusi ja konflikte koolis, kodus ja lasteaias. Kuidas enda tunnetega toime tulla?

08.november – ATH lapsega söögilauas – see ei ole ainult toit. ATH lapse hommik on kogu päevale olulise tähtsusega.

03.detsember – Kuidas tõsta ATH-ga lapse enesehinnangut? Lapsevanema jõuvarude täiendamine.


Toimunud kohtumised 2017 aastal:

16. jaanuar– Energiline ja tundlik ATH laps. Kuidas last toetada? Kuidas enda tunnetega toime tulla?

13. veebruar– Aktiivsus-ja tähelepanuhäirest tingitud käitumine,mis põhjustab arusaamatusi ja konflikte.

13. märts– Väikelaps lasteaias – see on ettevalmistus kooliminekuks.  Kas oleme kooliminekuks valmis?

17. aprill– Argipäevarutiin ärkamisest magaminekuni. Räägime päevaplaanist, asjade korrashoiust, oskuste õpetamisest. Kiitus ja karistus

08. mai– ATH lapse puhkeaeg – nutiseadmed, telekas, trennid, huvialaringid, tegevused vanematega…

18. september– Kuidas lapsel koolis läheb? Koostöö õpetajate ja  pereliikmetega.

16. oktoober– Lapsevanem ja ATH laps. Kuidas säilitada lähedasi ja sooje suhteid?

20. november– Õppimine kodus ja koolis.Anname ATH lapsele rohkem vastutust. 

11. detsember– ATH lapse suhtlusringkond ja lähedased sõbrad.

NB: UUS KOHTUMISPAIK: Tartu Linnaraamatukogu, Kompanii 3/5, I korrus, kohviku ruumis. Tugirühma juhib Sirje Grossmann – Loot. Tel: +372 5147440 või lastefond@elf.ee.