Tartu ATH tugirühm

Lapsevanemad, õpetajad ja sotsiaalpedagoogid!

Kui Teile tundub, et lapsel on aktiivsus- ja tähelepanuhäire  tunnused või on diagnoositud ATH, siis toetuse, mõistmise ja teadmiste saamiseks on Tartus võimalus ühineda ATH tugirühmaga, kus üks kord kuus kohtuvad lapsevanemad, kelle lapsel samasugused probleemid.

ATH sümptomitega laps peab saama täiskasvanutelt mõistmist, abi ja toetust. Sageli lapsed seda ei saa, sest täiskasvanutel puuduvad vastavad teadmised ja oskused, sageli ei jätku energiat, et kõigega toime tulla.

Kohtumised 2021/2022 õa ja teemad:
Algusaeg 18:00

13.09.2021 Kohanemine uute olukordadega väljaspool kodu. Lasteaed ja kool

11.10.2021 Digimaailm ja trenn – kui palju on palju

08.11.2021 Aktiivsus- ja tähelepanuhäirest tingitud käitumine, mis põhjustab arusaamatusi ja
konflikte

06.12.2021 Kas ja kuidas ATH last karistada?

2022 aasta:

10. jaanuar 2022 – Õppimine koolis ja kodus. Kuidas last toetada? Koostöö kooliga

07. veebruar 2022 – Meeleolu mõju suhtlemisele ATH lapsega.

07. märts 2022 – ATH diagnoos ja abi perele.

11. aprill 2022 – Rahulikum elu ATH lapsega.

9. mai 2022 – ATH lapse suhtlusringkond – pere, õed-vennad ja sõbrad. Konfliktid ja võimalused.

13. juuni 2022 – Suvi ATH lapsega – laagrid ja võimalused lapse aktiivsuse suunamiseks.  

Tähelepanu!  Kõikidel tugirühma kohtumistel  saab küsida just seda, mis hetkel kõige rohkem  muret teeb.

NB: COVID-19 leviku tõkestamiseks vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse kehtivale korraldusele kontrollime kõikides ATH tugirühmades osalejate immuniseerimise tõendi kehtivust või kehtiva negatiivse PCR testi tulemust.

NB! Kohtumispaik: Pargi 3
Mõnesaja meetri kaugusel on Karlova kooli bussipeatus, kuhu saab nr 6-ga Karlovast, Ropkast ja Ränilinnast. Veidi kaugemal asuvasse Aida peatusesse toovad liinid nr 5, 9 ja 13 soovijaid Supilinnast, Ülejõelt ja Annelinnast

Tugirühmajuht: Hedi Otsa  tartu.ath@gmail.com, mobiiltelefon 55599694