11. juunil kohtusid Eesti Lastefond ja Soome ADHD-liitto ry

11. juunil 2013 toimus hotell Scandic Palace´s SA Eesti Lastefondi ja Soome organisatsiooni ADHD-liitto ry aktiivsus-ja tähelepanuhäire alane töökohtumine.

Eesti Lastefond, kes on alates 2001.a. on Eestis toetanud ATH laste toimetulekut koolis ja kodus, kohtus Soome, 1989.a. asutatud ADHD –liitto ry-ga.Töökohtumisel osales Soome poolelt 18 inimest- 9 töötajat ja vabatahtlikku ning 9 juhatuse liiget. Kohtumisest võtsid osa Sotsiaalministeeriumi Laste ja perede osakonna laste õiguste juht Tõnu Poopuu ja Rahvatervise osakonna peaspetsialist Tiina Parmasto.

Oma tööst ATH laste ja nende perede heaks andsid ülevaate ADHD-liitto ry tegevjuht Nina Hovén-Korpela ja SA Eesti Lastefondi juhataja Sirje Grossmann-Loot
Keskustelus nentis Nina Hovén-Korpela, et kahe organisatsiooni ressursid on Eestis kordades väiksemad (Helsingi peakontoris 7, Eesti Lastefondis 2 töötajat) , kuid mõtted ja tegevussuunad on naabermaades samad. Suure töö teevad Soomes ära 20 regionaalset, juriidiliselt iseseisvat alaliitu. Alaliidud toimivad suures osas vabatahtlike tegemistel ja neid toetab kohalik omavalitsus. Soomlastel ilmub ajakiri ADHD.

Soomlastele meeldis, et Eesti ATH tugirühmades osalevad õpetajad – see on kodu ja kooli paremaks koostööks väga vajalik.

Tulevikus loodavad mõlemad organisatsioonid teha rohkem koostööd: ühiskoolitusi, seminare ja vahetada kogemusi aktiivsus- ja tähelepanuhäire alaste teenuste arendamisel