“ATH laps maakonnas- pere, lasteaia ja kogukonna koostöö toetamine”

Eesti Lastefondi sügis on tegus. Eesti Lastefond alustab projektiga “ATH laps maakonnas- pere, lasteaia ja kogukonna koostöö toetamine” Järvamaal.

Eesti Lastefondi projekti “ATH laps maakonnas- pere, lasteaia ja kogukonna koostöö toetamine” raames toimub Järvamaal aktiivsus- ja tähelepanuhäire alane ümarlauad kohalike tasandi spetsialistidele (valdade juhid, lastekaitse töötajad, ÕNK-i spetsialistidele jne), teemapäev “ATH laps meie keskel” ja koolitused tugirühma juhtidele. Koolituste käigus valitakse mõlemas maakonnas kaks tugirühmajuhti, kes hakkavad läbi viima aktiivsus- ja tähelepanuhäire alast tugirühma, mis on lapsevanematele parim ja odavaim õpi ning jõustamiskeskkond.

Ümarlaud “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) laps Järvamaal” toimub 17. septembril 2013 algusega kell 11.00 Järva Maavalitsuse saalis. Arutelu juhib SA Eesti Lastefondi juhataja Sirje Grossmann-Loot.

Teemapäev “ATH laps meie keskel” toimub 23. septembril 2013 algusega kell 14.00-16.00 ja tugirühmajuhtide koolitus 16.15-18.00 Järva Maavalitsuse saalis.