Küsitluse “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste vanemate ja õpetajate tugirühm” tagasiside

Eesti Lastefond viis ajavahemikul 29.10.2013-04.11.2013 läbi küsitluse “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste vanemate ja õpetajate tugirühm”.

Küsitluse eesmärgiks oli saada üldist tagasisidet Tallinna, Tartu ja Viljandi aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) laste vanemate ja õpetajate tugirühmade kohta. Küsitlus saadeti läbi SA Eesti Lastefondi Tallinna, Tartu ja Viljandi tugirühmade meililistidele.

Küsitluse koos kõigi küsimustega ja vastustega leiab siit.