Rakveres toimus ümarlaud “ATH laps Lääne-Virumaal”

9. oktoobril 2013 kohtusid Lääne-Viru Maavalitsuses projekti “ATH laps maakonnas- pere, lasteaia ja kogukonna koostöö toetamine” raames ümarlaual Eesti Lastefond ja Lääne-Virumaa spetsialistid (haridustöötajad, lastekaitsjad jne).

Ümarlauda “Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps Lääne-Virumaal” juhtis Eesti Lastefondi juhataja Sirje Grossmann-Loot. Ümarlaual selgus, et aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste probleem on aktuaalne ja vajab nii maakonna keskuses Rakveres kui ka teistes maakonna piirkondades rohkem tähelepanu. Tähelepanu all mõisteti üheselt aktiivsus- ja tähelepanuhäire laste vanemate ja õpetajate tugirühma ja koolituste vajalikkust lasteaia- ja kooliõpetajatele.

24. oktoobril 2013 toimub Lääne-Viru Maavalitsuses teemapäev “ATH laps meie keskel”. Teemapäeva raames toimub tasuta aktiivsus- ja tähelepanuhäire alane koolitus ja tugirühma juhtide koolitus.

Koolitusele eelregistreerimine vajalik!
marge.lepik@laane-viru.maavalitsus.ee