SA Eesti Lastefond hakkab toimetama ka Ida-Virumaal!

Igal neljandal lapsel on psühhiaatrilisi probleeme ja vähem kui pooled saavad esmatasandil märgatud ja ainult osa neist jõuab vaimse tervise spetsialistide juurde.
Käesoleval aastal on SA Eesti Lastefond võtnud oma südameasjaks laiendada ATH tugirühma tegevust ka Ida-Virumaale, Hasartmängumaksu Nõukogu poolt eraldatud toetuse abil on antud projekt võimalik ka läbi viia.

Ida-virumaal puudub ATH laste vanemate tugirühm, mis on hetkel paljudes maakondades ainuke ja regulaarne psühhopedagoogilist toetust pakkuv teenus lapsevanematele.
Projekti peaeesmärgiks on ATH lapse elukvaliteedi ja tulevikuväljavaadete parandamine.

Veebruarist detsembrini on meie alaeesmärkideks Ida-Virumaa ATH laste elukvaliteedi paranemise saavutamine läbi lasteasutuste ja lastekaitsespetsialistide häirealaste teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste tõstmise ning lapsevanemate vajaduste teadvustamise. Loodame luua aasta jooksul vähemalt kaks ATH laste vanemate tugirühma ja koolitada välja tulevasi tugirühma juhte Narvas ning Jõhvis, et informatsioon oleks üheselt arusaadav, siis on oluline edastada teadmisi ja paremaid praktikaid eesti ning vene keeles. Planeeritud tegevusega loodame koolitada välja vähemalt 100 spetsialisti, kelle kompetents ja oskused tõusevad ATH lapse varajasel märkamisel ja lapse arengu toetamisel.

Detsembriks on Ida-Virumaa koostöövõrgustik saanud projektitegevuse tagasiside, võimaldades planeerida järgmisi samme ATH laste elukvaliteedi parandamiseks.