SA Eesti Lastefond otsib uusi toetajaid!

SA Eesti Lastefond tegi aastal 1989 otsuse toetada õppestipendiumiga orbude ja lastekodulaste õppimist. 1989. aastast kuni 2003. aastani toetas Eesti Lastefond õppestipendiumiga nii kesk-, kutse- kui kõrgkoolis õppivaid lastekodukasvandikke.

Alates 2004.a. toetame õppestipendiumiga vaid kõrgkoolis õppivaid lastekodukasvandikke.
Tänu annetajatele ja toetajatele on stipendium olnud jätkusuutlik kõik need aastad ja loodetavasti oleme suutnud oma väikese panusega tunnustada ja motiveerida neid asenduskodu noori, kes soovivad haridusteed jätkata.

Lisaks viib SA Eesti Lastefond läbi ATH lapsi toetavaid tegevusi. Selleks koolitame õpetajaid ja lapsevanemad, viime läbi tugirühmi ja peame ATH teemale keskendunud kodulehte. Samuti nõustame ja viime läbi koolitusi lahku läinud lapsevanematele. Nendest tegevustest mõni võib ka teie jaoks südamelähedane olla.

Käesoleval aastal ootame meiega liituma uusi sõpru ja toetajaid!

Ootame Teid Stipendiumifondi suuremaks või väiksemaks toetajaks.

Meie konto: AS SEB Bank EE971010052039573009
BIC: EEUHEE2X
SEB aadress: Tornimäe 2, 15010 Tallinn
Selgitus: “kõrgkool”
Täname kõiki häid toetajaid.