Saue ATH tugirühm

Kas Su laps on püsimatu, üliaktiivne või trotslik, või Su lapsel on diagnoositud aktiivsus- ja
tähelepanuhäire (ATH)? Sa tahad oma lapsele paremini toeks olla? Tule Saue ATH tugirühma!
ATH sümptomitega laps nõuab teda ümbritsevatelt täiskasvanutelt palju tähelepanu ja energiat, aga ka rahulikku ja järjekindlat käitumist. Seda nii lasteaias, koolis kui ka kodus. Kõige parem on, kui kodu ja lasteaed/kool lapse toetamiseks koostööd teevad – stabiilsus ja ühtsed nõudmised on lapsele abiks.
Rühmas pakutakse nõu ja tuge eelkõige kuulamise ja mõistmisega, räägitakse enda kogemustest ning leitakse koos lahendusi erinevatele muredele. ATH tugirühm on alati avatud uutele liikmetele ja grupis võib osaleda nii kaua kui selleks vajadust nähakse. ATH tugirühm koguneb üks kord kuus
esmaspäeviti ja on tasuta.
Kõikidel tugirühma kohtumistel  saab küsida just seda, mis hetkel kõige rohkem  muret teeb.

Tugirühm 2021/2022 aastal 
Algusega kell 18.00
Lõpetame kell 19.30

11.10.21 – Kohanemine uute olukordadega väljaspool kodu. Lasteaed ja kool
08.11.21 – Aktiivsus- ja tähelepanuhäirest tingitud käitumine, mis põhjustab arusaamatusi ja konflikte
13.12.21 – ATH laps lasteaias/koolis ja kodus. Kuidas last toetada? Koostöö õppeasutusega.
10.01.22 – ATH diagnoos ja abi perele
14.02.22 – Meeleolu mõju suhtlemisele ATH lapsega.
14.03.22 – Teemad kujunevad kohapeal tulevatest küsimustest
11.04.22 – Rahulikum elu ATH lapsega
09.05.22 – Digimaailm ja trenn – kui palju on palju.
13.06.22 – Kas ja kuidas ATH last karistada?

NB: COVID-19 leviku tõkestamiseks vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse kehtivale korraldusele kontrollime kõikides ATH tugirühmades osalejate immuniseerimise tõendi kehtivust või kehtiva negatiivse PCR testi tulemust.

ATH tugirühm toimub Saue linnas, lasteaias Midrimaa, aadressil Koondise tn 23.
Tugirühma juhib Merike Lepik merike.lepik@sauevald.ee telefon 5551 2460.