Teemapäev lapsevanematele ja õpetajatele. Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) laps meie keskel – abi täiskasvanule ja lapsele

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) laps meie keskel – abi täiskasvanule ja lapsele

Reedel, 02. oktoobril kell 15.00 Narva Linnavalitsuse saalis Peetri plats 5 (vene keeles)
Kolmapäeval, 07. oktoober kell 14.00 Jõhvi Vallavalitsuse saalis Kooli 2 (eesti keeles)

Teemapäeva viib läbi SA Eesti Lastefondi juhataja Sirje Grossmann-Loot
Teemad mida käsitleme:

ATH sümptomite tundmine annab käitumisjuhised lapse aitamiseks – sümptomid,diagnoos ja ravi.

Igapäevaelu kodus – päevakava, söömine, riietumine, uni, digisõltuvus, õppimine kodus, olukorrad väljaspool kodu (külaskäigud, pood, teater, liiklemine jne), sõbrad ja õed-vennad.

Kool ja lasteaed – olukorrad, mis ATH-lapsele ja õpetajale valmistavad raskusi. Kuidas aidata?
Küsimused loengu ajal.

Registreerimine info@elf.ee . Registreerimisel palun märkida, kas soovite osaleda Narvas või Jõhvis.

Teemapäevale järgneb ATH tugirühmajuhtide koolitus.