Teemapäev Valgas 14.02.2017

Lapsevanemad, pereliikmed, õpetajad!

Olete oodatud

Teemapäevale „ Aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomitega laps meie keskel – abi lapsele ja täiskasvanule“.

Koht ja aeg: Teisipäeval,  14. veebruaril 2017 ,  kell 13.00, Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses, Kesk 1.

Teemapäeva viib läbi SA Eesti Lastefondi juhataja Sirje Grossmann-Loot / ATH tugirühmajuht 2001. aastast, koolitaja, pereterapeut /

Teemad mida käsitleme:

ATH sümptomite tundmine annab käitumisjuhised lapse aitamiseks.

Diagnoos ja ravi.

Igapäevaelu kodus.

Kool ja lasteaed – olukorrad, mis ATH-lapsele ja õpetajale valmistavad raskusi. Kuidas aidata?

Küsimused loengu ajal.

Orienteeruv lõpp kell 16.00. Soovijate registreerimine Valga ATH tugirühma

Registreerimine teemapäevale: Anneli Rants anneli.rants@valgalv.ee

7669 912; 5151 759