Eesti Lastefondi täiendkoolitus „ Tugirühm tugirühmajuhtidele“

 

Olete oodatud  ATH tugirühmajuhtide täiendkoolikoolitusele Tallinnasse  või Tartusse.

ATH laste vanemate tugirühmi on Eestis juba 16 ja meie Lõuna-Eesti tugirühmajuhtidel on väga pikk teekond Tallinnasse, seepärast  viime koolituse neile lähemale –Tartusse.  

Tartu koolitus toimub 03. märtsil 2017 Tartu Oskar Lutsu nimelises Linnaraamatukogus, Muinasjututoas aadressil Kompanii 3/5 , algusega kell 13.00

Tallinna koolitus  toimub 07. märtsil 2017 Eesti Lastefondi ruumides Tallinna vanalinnas, Lai tänav 31, algusega kell 13.00

Koolitus  „ Tugirühm tugirühmajuhtidele“  :

Kell 13.00 – 14.00  –  Tutvustusring.  Uut  ATH lapse toetamisel.

Kell 14.00 –  14.20 – Sirutuspaus

Kell 14.20 – 17.00 – Teemade arutelu  

Tähelepanu!

 Registreerimine kuni  01. märtsini  2017, lastefond@elf.ee . Registreerimisel märkige kummas linnas Te koolitusel tahate osaleda. Palun saatke kirjalikud ettepanekud koolielu muutmiseks.

Teemad:  

1.USA-s on 9% koolilastest diagnoositud ATH, Prantsusmaal  aga ainult 0,5%.  Millest selline vahe? Keskendume ATH lapse mässamisele eelnenud olukorra  analüüsile.

  1. Küsimused ja tendentsid ATH tugirühmades.
  2. Ettepanekud Haridus-ja Teadusministeeriumile, koolielu muutmiseks, parandamiseks, täiustamiseks. Teeme kirja HTM-i?!

Kohtumiseni

Sirje Grossmann-Loot