Ümarlauaarutelu: ATH laps Harjumaal

Aktiivsus- ja tähelepanuhäiret (ATH) esineb ligikaudu 5% lastest – igas klassis on vähemalt üks selline laps. ATH sümptomid ja nendest tulenevad toimetulekuraskused on püsivad, põhjustades märkimisväärset langust õppimises, suhtlemises täiskasvanute ja eakaaslastega ning huvitegevuses. Täiskasvanute teadmised ja oskused, lapsevanemate järjepidev psühhosotsiaalne ravi (ATH tugirühmad) ja koostöö erinevate institutsioonide vahel väldib lastel kaasuvate psüühikahäirete (depressioon, käitumishäired) kujunemist ja koolist väljalangemist.
SA Eesti Lastefond kutsub lastekaitse spetsialistid ja vallajuhid ümarlaua ümber, et koos arutada ATH lapsega perede aitamisvõimalusi Harjumaal.

06. mail 2014 algusega kell 11.00
Rae Kultuurikeskuse saalis, Aruküla tee 9, Jüri, Rae vald

20. mail 2014 algusega kell 13.00
Viimsi Vallavalitsuses nõupidamiste ruumis, Nelgi tee 1, Viimsi