Teemapäev Viimsis “ATH laps meie keskel”

Austatud koolide ja lasteaedade õpetajad kutsuge kaasa ATH-sümptomitega laste vanemad ja tulge 24.septembril kell 14.00-16.30 Viimsi Huvikeskuse saalis toimuvale teemapäevale „ATH laps meie keskel – abi täiskavanule ja lapsele.”
Teemapäeva viib läbi SA Eesti Lastefondi juhataja Sirje Grossmann-Loot.

Teemad mida käsitleme:

ATH sümptomite tundmine annab käitumisjuhised lapse aitamiseks: diagnoos, ravi.

Igapäevaelu kodus:päevakava, söömine, riietumine, uni, arvuti ja TV, õppimine kodus, olukorrad väljaspool kodu(külaskäigud, pood, teater, liiklemine jne)

Kool ja lasteaed:olukorrad, mis ATH-lapsele ja õpetajale valmistavad raskusi. Kuidas aidata?

Küsimused loengu ajal.
ATH tugirühmajuhtide koolitus pärast teemapäeva kell 16.45 -18.00.

Tugirühmajuhtide koolitusele ootame sõbralikke inimesi, kel on kogemusi ATH lapsega ja kes on valmis peresid toetama.
Registreerimine reet@viimsivv.ee kuni 22. septembrini.