Aktiivsus-ja tähelepanuhäirega /ATH/ laste vanemad, lastekaitsetöötajad, õpetajad, eripedagoogikat õppivad tudengid !

On oluline, et lapsevanemad saaksid elukoha lähedal teadmisi ja  praktilisi nõuandeid, kuidas aidata, toetada last, kel ATH diagnoos või sümptomid. ATH lapsele on väga oluline, et teda ümbritseks täiskasvanud, kes teda mõistavad ja vajadusel abiks saavad olla.

Kõikides piirkondades ei ole ATH tugirühma. Kuid ATH tugirühma saab igasse piirkonda asutada.Lapsevanemad, sotsiaaltöö haridusega inimesed, õpetajad jne. võtke SA Eesti Lastefondiga ühendust kui tunnete, et tahate ATH tugirühma asutada ja/või  seda juhtida. Oleme valmis Teid igati aitama.

 

Sirje Grossmann-Loot

SA Eesti Lastefondi juhataja

ATH laste vanemate tugirühma juht aastast 2001