ATH ümarlaud Kuressaares

04. mail algusega 13:00 toimub Kuressaare raekojas ATH ümarlaud, et aidata kaasa ATH laste vanemate tugirühma asutamisele ja ATH lapse olukorra parandamisele Saaremaal.

Arutelu juhib SA Eesti Lastefondi juhataja Sirje Grossmann-Loot.

Ümarlaua arutelule on oodatud omavalituste juhid, lastekaitsespetsialistid, koolide- ja lasteaedade juhid, sotisaalpedagoogid ja koolipsühholoogid. Ümarlaua eesmärk on kaasa aidata ATH laste vanemate tugirühma asutamisele ja ATH lapse olukorra parandamisele Saaremaal.

Päevakava:
13.00-13.20 Tutvustus
13.20-14.30 Loeng
14.30-14.45 Sirutuspaus kohviga
14.45-15.50 Loeng ja ümarlaua arutelu
15.50-16.00 Kokkuvõte ümarlaua arutelust

Registreerimine ümarlauale kuni 02. mai 2016, Anneli.Toru@saare.maavalitsus.ee.