Võrus alustab ATH tugirühm

Kui Teile tundub, et lapsel on aktiivsus- ja tähelepanuhäire tunnused või on diagnoositud ATH, siis toetuse, mõistmise ja teadmiste saamiseks on Võrus võimalus ühineda ATH tugirühmaga, kus üks kord kuus kohtuvad lapsevanemad, kelle lapsel samasugused probleemid.

Võru ATH tugirühm alustab aprilliskuus!

Võru ATH tugirühma ajakava ja teemad:
* 21.04.2016 – ATH sümptomid, diagnoosimine ja ravi. Kuidas rääkida lapsega diagnoosist?
* 19.05.2016 – ATH lapse käitumine. Lapse ja lapsevanema kohanemine diagnoosiga.
* 16.06.2016 – ATH laps ja puhkamine.
* 15.09.2016 – Õppimine koolis ja kodus. Kuidas last toetada? Koostöö kooliga.
* 20.10.2016 – ATH lapse õed-vennad/ vanavanemad.
* 17.11.2016 – ATH lapse toit ja käitumine toidulauas.
* 15.12.2016 – ATH laps ja olukorrad väljaspool kodu.

Kohtumised toimuvad kell 17.30 – 19.00 Töö- ja tegevuskeskuses Mosaiik, Kreutzwaldi 34, Võru. Grupijuht on Ere Tuunas (tel 57861342) ja Liis Niilus ( tel 56906953). Tugirühm on kõigile tasuta ja eelregistreerimine pole vajalik. Tugirühmaga võib ühineda igal ajal.